Sunnhetsutvalget

Glade frie hunder på jordet
Foto: Vibeke Brath

Sunnhetsutvalget oppnevnes av Hovedstyret og er NKKs rådgivende organ innenfor fagområdet hundens helse og sunnhet, så vel den fysiske som den psykiske helse hos hund.

 

Sunnhetsutvalget oppnevnes av Hovedstyret og er NKKs rådgivende organ innen fagområde hundens helse og sunnhet, så vel den fysiske som den psykiske helse hos hund.

Sunnhetsutvalget (SU) er sammensatt av personer med kompetanse innen veterinærmedisin, genetikk og praktisk kunnskap om avl og oppdrett. Hovedstyret bruker Sunnhetsutvalget til å forberede saker vedrørende hundens helse og sunnhet. Sunnhetsutvalget kan også selv reise saker og komme med råd til Hovedstyret.

Neste møte i SU

Neste møte i sunnhetsutvalget er 29. april 2020. Saker som ønskes behandlet i dette møtet, må sendes på e-post til sunnhetsutvalget@nkk.no innen 10. mars.

E-post til sunnhetsutvalget: sunnhetsutvalget@nkk.no

Medlemmer pr. 1.1.2020:

  • Astrid Indrebø (leder) 2 år
  • Karin Unndal Stormoen 1 år
  • Frode Lingaas 2 år
  • Christian Geelmuyden1 år
  • Lena Iren Notstad Haugland 2 år
  • Anita Inderdal 1 år
  • Terje Lindstrøm (HS-representant)
 

Våre samarbeidspartnere: