Raseklubbene kan ha ytterligere anbefalinger og krav. Avlskravene fra den aktuelle raseklubben bør overholdes. For informasjon, ta kontakt med raseklubben.

HD/AD

Det er i strid med de etiske grunnregler for avl og oppdrett å avle på hunder med sterk grad av hofteleddsdysplasi eller albueleddsdysplasi (HD grad E eller AD grad 3).

For alle raser vil avkom etter hunder med sterk grad HD eller AD registreres med avlsforbud. Noen raser har krav om at foreldredyr har kjent HD- og/eller AD-status for registrering av valper. Listen over raser med krav til kjent HD- og/eller AD-status finner du under Dokumenter.

Øyelysing

For følgende raser er det innført krav om kjent øyelysningsstatus ved registrering av valper i NKK. Øyelysningen må være foretatt senest 12 måneder før paring. Dersom en hannhund er øyelyst èn gang etter 9 års alder, bortfaller kravet om at øyelysingsattesten kun er gyldig i ett år for at hunden skal kunne brukes i avl.Norskregistrerte hunder skal øyelyses i Norge og resultat registreres inn på ECVO-skjema i Dogweb av autorisert øyelyser som har utført undersøkelsen.

 • Amerikansk cocker spaniel (f.o.m. 01.04.2014)
 • Amerikansk vannspaniel (f.o.m. 01.04.2014)
 • Australian shepherd (f.o.m. 01.07.2019)
 • Bichon frisé (f.o.m. 01.01.2013)
 • Bichon havanais (f.o.m. 01.04.2016)
 • Bolognese (f.o.m. 01.04.2016)
 • Border collie (f.o.m. 01.06.2024)
 • Clumber spaniel (f.o.m. 01.04.2014)
 • Cocker spaniel (f.o.m. 01.04.2014)
 • Coton de tulear (f.o.m. 01.04.2016)
 • Dvergpinscher (f.o.m. 01.04.2016)
 • Dvergschnauzer (alle fargevarianter) (f.o.m. 01.04.2016)
 • Engelsk springer spaniel (f.o.m. 01.04.2014)
 • Field spaniel (f.o.m. 01.04.2014)
 • Grand danios (f.o.m. 01.06.2021)
 • Irsk vannspaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Lagotto Romagnolo (f.o.m. 01.08.2021)
 • Lancashire heeler (f.o.m. 01.01.2023)
 • Lhasa apso (f.o.m. 01.01.2018)
 • Minature american shepherd (f.o.m. 01.07.2019)
 • Mops (f.o.m. 01.01.2023)
 • Norsk Buhund (f.o.m. 01.08.2021)
 • Pinscher (f.o.m. 01.01.2020)
 • Russisk tsvetnaya bolonka (f.o.m 01.01.2017)
 • Samojed (f.o.m 01.07.2017)
 • Sussex spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Tibetansk spaniel (f.o.m 01.04.2014)
 • Welsh springer spaniel (f.o.m 01.04.2014)

For utenlandske hunder: Kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges registreringsanmeldelsen.

For svenskeide hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan imidlertid ikke legges inn i dogweb. 

Patellastatus

For følgende raser er det innført krav om kjent patellastatus ved registrering av valper i NKK:

 • Affenpinscher (f.o.m. 01.03.2021)
 • Bichon havanais (f.o.m 01.04.2016)
 • Boston terrier (f.o.m. 01.01.2023)
 • Chihuahua korthåret og chihuahua langhåret (f.o.m 01.01.2016)
 • Dvergpinscher (f.o.m 01.04.2019)
 • Engelsk bulldog (f.o.m 01.07.2017)
 • Fransk bulldog (f.o.m 01.07.2017)
 • Griffon belge (f.o.m. 01.03.2021)
 • Griffon bruxellois (f.o.m. 01.03.2021)
 • Jack Russel Terrier (f.o.m 01.01.2019)
 • Japanese chin (f.o.m. 01.03.2021)
 • King charles spaniel (f.o.m. 01.03.2021)
 • Kleinspitz  (f.o.m. 01.03.2021)
 • Xoloitzcuintle (Meksikansk nakenhund), variant liten og mellom (f.o.m. 01.03.2021)
 • Mittelspitz  (f.o.m. 01.03.2021)
 • Mops (f.o.m. 01.01.2020)
 • Papillon (f.o.m. 01.03.2021)
 • Petit brabancon (f.o.m. 01.03.2021)
 • Phalene (f.o.m. 01.03.2021)
 • Prazsky krysarik (f.o.m. 01.03.2021)
 • Russisk tsvetnaya bolonka (f.o.m 01.01.2017)
 • Yorkshire Terrier (f.o.m. 01.08.2021)

Undersøkelsen må være gjort ved minimum 12 måneders alder av veterinær som har avtale med NKK slik at resultatet blir registrert på dogweb.

Ved bruk av utenlandske hunder: Kopi av hundens patellaattest må vedlegges registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i dogweb for enkelte spesifiserte land (som Sverige) som har identisk undersøkelsesrutine som Norge. For andre land kan resultatet ikke legges inn i dogweb, men kan gjelde som «kjent patellastatus» for registrering av valper.

Det kan søkes om dispensasjon for bruk av utenlandske hunder. En begrunnet søknad sendes NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. Det gis generell dispensasjon ved bruk av frossensæd som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.

Krav om kjent DNA-status

Ved krav om kjent DNA-status hos foreldredyrene for registrering av valper, er det automatisk et krav at minst én av foreldredyrene må være fri for det sykdomsfremkallende genet ved autosomal recessiv nedarving.

Det er gitt dispensasjon for krav om kjent status ved bruk av utenlandske hunder, importert frossen sæd, samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for slik dispensasjon er at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er fri for de aktuelle sykdomsfremkallende genene.

Følgende raser har krav til kjent DNA-status for registrering av avkom:

Border collie

 • Kjent CEA/CH-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.06.2022)

Boston terrier

 • Kjent HC HSF4-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.01.2023)

Chinese crested

 • Kjent PLL-status (linseluksasjon) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.09.2014)

Collie

 • Valper med fargen sobel etter merle-farget forelder ilegges automatisk avlssperre. Avlssperren kan oppheves dersom det foreligger kjent DNA-resultat for M-locus og resultatet registreres i Dogweb. (for paringer foretatt f.o.m 25.11.2016)

Toy-, Dverg- og mellompuddel

 • Kjent prcd-PRA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2019)

Engelsk bulldog

 • Kjent HUU-status (hyperuricosuria) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.07.2017)

Engelsk setter

 • Kjent CL-status hos foreldredyr (fra 01.01.2007)
 • Kjent rcd4-PRA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2013)

Gordon setter

 • Kjent CCA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.01.2015)

Greyhound

 • Kjent GHN-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.07.2014)

Irsk setter

 • Kjent CLAD-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)
 • Kjent rcd1-PRA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)
 • Kjent rcd4-PRA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)

Irsk rød og hvit setter

 • Kjent CLAD-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)
 • Kjent vWd-status (von Willebrands disease) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.04.2014)

Norsk elghund grå

 • Kjent POAG-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.06.2022)
 • Kjent CDSL-status hos foreldredyr (for paringer f.o.m. 01.06.2022)

Norsk elghund sort

 • Kjent POAG ADAMTS10-status (primær åpenvinklet glaukom) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2024)
 • Kjent HACE1-status (ataksi) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2024)
   

Shetland sheepdog

 • Valper med fargen sobel etter merle-farget forelder ilegges automatisk avlssperre. Avlssperren kan oppheves dersom det foreligger kjent DNA-resultat for M-locus og resultatet registreres i Dogweb. (for paringer foretatt f.o.m 01.06.23)

Spansk vannhund

 • Kjent Prcd-PRAstatus hos foreldredyr (for parringer foretatt f.o.m. 01.01.2019)

Saluki

 • Kjent NCL8-status (Neuronal Ceroid Lipofuscinoe) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2024)

Vorstehhund strihåret

 • Kjent vWd-status (von Willebrands disease type II) hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m. 01.09.2014)

Yorkshire Terrier

 • Kjent prcd-PRA-status hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m. 01.08.2021)

Følgende raser har krav til kjent DNA-profil for registrering av avkom:

Pomeranian

 • Kjent DNA-profil hos foreldredyr (for paringer foretatt f.o.m 01.01.2017). Det anbefales at DNA-profil også for valpene i hvert kull.

Antallsbegrensning

Boxer (f.o.m.01.01.2018): Maksimalt 60 avkom kan registreres etter samme hund. Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 10 år etter at maksimalgrensen er nådd. 

Chihuahua (f.o.m. 01.03.2021): Det innføres en øvre antallsgrense på 55 avkom registrert etter samme foreldredyr for rasen chihuahua samlet for begge variantene. Etter at øvre grense er nådd, vil ikke flere norskfødte avkom etter hunden bli registrert. Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte. Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er nådd. Det gis mulighet for å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. En nøye begrunnet søknad, som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK. En uttalelse fra raseklubben innhentes før vedtak fattes, og kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.

Finsk støver (f.o.m 01.04.2016): Maksimalt 33 avkom kan registreres etter samme hund. Etter at maksumumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Det er mulig å søke om dispensajson til ytterligere bruk av hunden. Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at maksimalgrensen er nådd.

Gordon setter (f.o.m 01.07.2014): Maksimalt 100 avkom kan registreres etter samme hund. Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 10 år etter at maksimalgrensen er nådd.

Hvit gjeterhund (f.o.m 01.01.2023): Maksimalt 40 avkom kan registreres etter samme hund.  Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden registrert med avlssperre. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at maksimalgrensen er nådd.

Norsk elghund grå (f.o.m 01.06.2022 ): Maksimalt 80 avkom kan registrerse etter samme hund. Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at maksimalgrensen er nådd.

Norsk elghund sort (f.o.m 01.07.2017): Maksimalt 40 avkom kan registreres etter samme hund. Etter at maksimumsantallet er nådd, blir ytterligere valper etter hunden ikke registrert. Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at maksimalgrensen er nådd.

Nova scotia duck tolling retriever (f.o.m. 01.01.2018): Det innføres en øvre antallsgrense på 45 avkom registrert etter samme hund. Etter at øvre grense er nådd, vil ikke flere norskfødte avkom etter hunden bli registrert. Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte. Det gis mulighet for å søke om dispensasjon for ytterligere bruk av hunden. En nøye begrunnet søknad, som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK. En uttalelse fra raseklubben innhentes før vedtak fattes, og kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling. Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er nådd.

Puddel (f.o.m. 01.06.2023): Det innføres øvre antallsgrense på avkom som kan registreres etter samme hund for rasen puddel. Det innføres øvre antallsgrense på 85 avkom som kan registreres etter samme hund for storpuddel. Det innføres øvre antallsgrense på 65 avkom som kan registreres etter samme hund for mellom, dverg og toypuddel. Valper etter paringer foretatt etter at øvre grense er nådd, vil bli registrert med avlssperre. Importerte avkom som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte. Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 10 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er nådd og 10 år etter at siste kull etter hunden er registrert. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes NKK fra oppdretter før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben skal vedlegges søknaden.

Schauzer (f.o.m 01.06.2023): Det innføres øvre antallsgrense på 40 avkom som kan registreres etter samme hund for rasen schnauzer. Valper etter paringer foretatt etter at øvre grense er nådd, vil bli registrert med avlssperre. Importerte avkom som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte. Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er nådd. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes NKK fra oppdretter før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben skal vedlegges søknaden.

Tibetansk terrier (f.o.m 01.07.2019): Maksimalt 30 avkom registrert etter samme hund. Etter at øvre grense er nådd, vil ikke flere norskfødte avkom etter hunden bli registrert. Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte.
Det er mulig å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. En nøye begrunnet søknad, som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK. En uttalelse fra raseklubben innhentes før vedtak fattes, og kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling. Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er nådd.

BOAS-gradering

Undersøkelsen må utføres maksimalt 24-måneder før paring og ved minimum 18 måneders alder. Undersøkelsen må utføres av veterinær som har avtale med NKK slik at resultatet blir registrert i DogWeb.

For følgende raser er det innført krav om offisiell BOAS-grad hos foreldredyr ved registrering av valper i NKK:

 • Engelsk bulldog (f.o.m. 01.08.2022)
 • Fransk bulldog (f.o.m. 01.08.2022)
 • Mops (f.o.m. 01.01.2023)

Blodtyping 

Staffordshire bull terrier: Det er krav til at det tas blodprøve av begge foreldrene samt alle valpene i kullet. Valpene skal ha fått tildelt registreringsnummer hos NKK før det tas blodprøver og det skal tas blodprøve av alle valpene i kullet samlet. Blodprøver skal tas hos veterinær og før valpene leveres. Skjema finner du under Dokumenter. For å dekke lagrings- og behandlingskostnader hos Norges Veterinærhøgskole NMBU vil det tilkomme et gebyr pr. blodprøve. Gebyret betaler man sammen med registreringsavgiften.

Halelengde

Australian shepherd (f.o.m 01.04.2016): Det er krav bekreftelse av halelengde for regsitrering i NKK for hunder som importeres. For hunder med kort hale som importeres er det krav om kjent DNA-status stumphale (NBT, natural bob tail).

Innavlsgrad

Engelsk bulldog: Valper som er født i Norge og som har innavlsgrad lik eller høyere enn 8 % vil automatisk bli registrert med avlssperre. Innavlsgraden beregnes basert på en 5 generasjoners stamtavle (valpen selv og 5 generasjoner bakover).

Fransk bulldog: Valper som er født i Norge og som har innavlsgrad lik eller høyere enn 8 % vil automatisk bli registrert med avlssperre. Innavlsgraden beregnes basert på en 5 generasjoners stamtavle (valpen selv og 5 generasjoner bakover).

Grand danios: Valper fra kull med innavlsgrad lik eller over 12,5 % innavlsgrad registreres med avlssperre. Innavlsgraden beregnes basert på en 5 generasjoners stamtavle (valpen selv og 5 generasjoner bakover).

Krav til kjent mental status

For følgende raser er det innført krav om kjent mental status for foreldredyr for registrering av valper i NKK:

 • Rottweiler (f.o.m. 01.07.2019)

Dersom kravet ikke er fylt vil eventuelle valper bli registrert med avlssperre. Avlssperren kan opphevet etter søknad dersom foreldredyrene fyller kravene på et senere tidspunkt.  

Kravet gjelder for alle nordiske hunder, men gjelder ikke hunder bosatt i land utenfor Norden. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i helt spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubb kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.  

Som krav til kjent mental status gjelder den til enhver tid oppdaterte listen over godkjente tester besluttet av SU etter innspill fra Kompetansegruppen for Mentaltester. Listen fins som et dokument på denne siden.

Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset før restriksjonene trer i kraft og hvor hunden ikke er i live.

Innsamling av DNA-prøver for avlsdyr

I forbindelse med innføring av obligatorisk MR-undersøkelse av alle avlsdyr av rasen cavalier king charles spaniel, innføres krav om innsending av DNA-prøve fra alle hunder av rasen som MR-undersøkes, til bruk i forskning på den genetiske bakgrunnen for chiari-like malformation og syringomyeli. Prøven skal tas av veterinær for å sikre korrekt prøveuttak og sikre hundens identitet. Kravet trer i kraft for paringer fra og med 01.06.2023