Registreringsavgiftene skal IKKE forhåndsbetales, faktura vil bli tilsendt (gjelder ikke ved registrering på internett og søknad om kennelnavn).

Priser f.o.m. 1. januar 2024. 
Fakturagebyr: kr 50 (hvis tjenesten kan betales elektronisk)

Registrering av kull på internett:

 • Medlem: kr 660 pr. valp
 • Medlem: kr 995 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 330 pr. valp norsk rase*
 • Ikke-medlem: kr 1 330 pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 1 990 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Ikke-medlem: kr 660 pr. valp norsk rase*

Manuell registrering av kull:

 • Medlem: kr 975 pr. valp
 • Medlem: kr 1 460 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Medlem: kr 485 pr. valp norsk rase*
 • Ikke-medlem: kr 1 950 pr. valp
 • Ikke-medlem: kr 2 925 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 • Ikke-medlem: kr 975 pr. valp norsk rase*

Spesialprisene gjelder kun de norske utrydningstruede rasene (dunker, haldenstøver, hygenhund, norsk buhund og norsk lundehund

NOX-register/blandingshundregister:

 • Pris kr 1 245, uavhengig av medlemskap

Omregistrering av utenlandsk hund:

 • Medlem: kr 1 155
 • Ikke-medlem: kr 2 310

Tillegg for import fra Tyskland (sertifikatgebyr): kr 940

Blodprøve staffordshire bull terrier: kr 140

Eierskifte: kr 715

Kopi av registreringsbevis: kr 650

Avlssperre på enkelthund: kr 650

Nytt registreringsbevis ved navnendring: kr 650

Saksbehandlingsgebyr ved brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett:

 • kr 15 000

Gebyret gis den første gangen regelverket brytes. Skjer det flere brudd skal saken behandles i valgt disiplinært organ.

Ankegebyr: kr 1 050

Kennelnavn, ny søknad: kr 3 995
Kennelnavn, medinnehaverendring/overdragelse: kr 2 220

Priser sædbanken:

Telefonnummer til Norsk Kennel Klubs sædbanks vakthavende på dagtid, Veterinær Ragnar Thomassen: 918 87 792.

Priser på lagring av frossen sæd:

Følgende priser gjelder fra 1. januar 2023. Prisene kan endres uten forutgående varsel iht. kostnadsutvikling. Prisene er inkl. 25 % mva.

 • 1-15 strå: kr 85 pr. mnd.
 • 16-40 strå: kr 144 pr. mnd.
 • 41-70 strå: kr 168 pr. mnd.
 • 71-100 strå: kr 204 pr. mnd.

Over 100 strå etter avtale. Disse prisene gjelder pr. lagret hannhund. Fakturering skjer fra NKK, forskuddsvis for tre mnd. av gangen. For priser på øvrige tjenester, ta kontakt med Ragnar Thomassen - ragnar.flak.thomassen@nkk.no