Endring av regelverket fra 2025

Representantskapet 2023 vedtok en endring av regler for registrering av hund (punkt 6) gjeldende fra 1.1.2025 som følger:
Regler for registrering av hund, punkt 6. registreringsregler;
6.1 Generelle regler, punkt 8 endres til "Oppdretteren skal ha søkt om og betalt for sitt kennelnavn senest i forbindelse med registreringen av sitt tredje valpekull født etter 01.01.2025".

Nytt kennelnavn-system

I januar 2023 lanserte NKK et nytt kennelnavn-system som erstatter det gamle fra 2006. I praksis betyr dette at alle medlemmer nå kan søke elektronisk om nytt kennelnavn, og finne informasjon og melde inn endringer for eksisterende kennelnavn via Min side

Søke om nytt kennelnavn

For å kunne søke om kennelnavn må man være medlem av en hundeklubb tilsluttet NKK.

Man søker om nytt kennelnavn ved å logge seg inn på Min side. Klikk på fanen «Kennelnavn», og deretter på «Opprett søknad». Følg anvisningene. Husk å hake av for at du har lest og forstått reglene for kennelnavn.

Etter at du har betalt søkegebyret inne på søknaden, vil selve søkeprosessen ta rundt 4-6 mnd. Prosessen er tidkrevende fordi navneforslagene først skal behandles hos NKK, deretter hos FCI i Belgia, for til slutt å publiseres på nkk.no der det løper en protesttid på 8 uker før kennelnavn blir endelig godkjent. Du kan følge status på søknaden via Min side, og vil få beskjed via e-post og inne på Min side under «Kennelnavn» når det er ferdig godkjent og klart til å tas i bruk.

Hvordan bestille kennelnavnbekreftelse

Dersom du behøver en bekreftelse på at du innehar et godkjent kennelnavn kan du hente ut dette gratis via Min side under «Kennelnavn». Klikk på kennelnavnet ditt, og deretter på lenken «Last ned kennelnavnbekreftelse». Du får da opp en pdf-fil som du kan printe ut eller videresende som vedlegg på e-post.

Info til oppdrettere vedrørende kennelnavn og registrering av kull via Min side:

Etter at det ble lansert et nytt kennelnavn-system 23 januar 2023 så er det ett par ting som er praktisk å vite for deg som er innehaver av et kennelnavn:

1. Dersom kennelnavnet ditt ikke har status som «aktiv» i registeret, så vil ikke kennelnavnet automatisk komme med på kullet når du registrerer det. Årsaken til at ditt kennelnavn har status «inaktiv» kan f.eks være at en eller flere innehavere ikke har betalt medlemskap for inneværende år. Så fort medlemskapet er registrert eller medinnehaveren uten medlemskap har gått ut av kennelnavnet, vil kennelnavnet få status «aktiv» igjen og vil kunne tilknyttes kullregistreringen.

Dersom kennelnavnet ditt av ulike årsaker har status «inaktiv» vil du se det som et rødt varsel på kullregistreringen når du begynner å registrere kullet:

Eksempelbilde

Hvilken status kennelnavnet ditt har finner du inne på Min side, under fanen «Kennelnavn».

2. Etter at det nye kennelnavn-systemet ble lansert må kennelnavnet være registrert med aktuell rase inne på kennelnavn-oppføringen. Dersom kennelnavnet ditt ikke er registrert med samme rase som kullet du skal registrere gjelder, så vil ikke kennelnavnet knyttes opp mot kullet ditt inne på din Min side.

Slik gjør du for å fjerne eller legge til en rase inne på kennelnavnet ditt:

Logg deg inn på Min side og klikk på fanen «Kennelnavn». Klikk deretter på den grønne knappen «Endre raser».

Eksempelbilde

Du får nå opp et nytt bilde; til høyre står det «Raser». For å fjerne en rase som allerede er registrert der, klikker du på rasen slik at den endrer seg fra blå til rød.

Deretter, om du ønsker å legge til en rase eller flere, skriver du rasens navn i søkefeltet. Da får du opp treff på rasen under feltet. Klikk på den blå rase-knappen med + tegn på, så legger du til rasen. Gjenta for hver nye rase du vil legge til.

Deretter, når du har tatt bort de rasene du vil fjerne og lagt til de rasene du vil ha med, trykker du på knappen nederst til høyre der det står «Lagre» og deretter «Registrer endring».

Du kan nå gå tilbake til kullregistreringen og fortsette der du slapp; kullet skal nå registreres med kennelnavnet ditt. Har du spørsmål eller trenger hjelp til å endre kennelnavnets status eller legge til rase, så send en e-post til registrering@nkk.no .