Online kullregistrering

Kullregistrering gjøres av oppdrettere via «Min side». Brukerveiledning finner du under Dokumenter.

ID-merking

Oppdretter må sørge for at valpene er ID-merket før de selges til valpekjøper.  Registreringsbevis og eierbevis vil ikke bli utstedt før ID-merkingen er registrert hos NKK.

Eierskifte av valpene ved salg

Når kullet er ferdig registrert vil NKK sende registreringsbevis og eierbevis for alle valpene til oppdretter. Alle valpene registreres med oppdretter som eier. Oppdretter må foreta eierskifte på valpene når valpene selges, dette gjøres også via "Min side".

På eierbeviset til valpen er det oppført en PIN-kode for valpen, som må benyttes ved eierskifte. Første eierskifte er gratis inntil valpen fyller 6 måneder.

Registreringsbeviset leveres til valpekjøper, og NKK sender nytt eierbevis til ny eier når eierskiftet er godkjent av saksbehandler. Sammen med eierbeviset sendes brosjyren "Velkommen valp".

NKK gjør oppmerksom på at dersom det gis falske eller feil opplysninger ved registrering, kan dette medføre at kullet senere avregistreres med de konsekvenser dette kan medføre, uten at NKK kan holdes ansvarlig.

For en del raser gjelder registreringsrestriksjoner, mer informasjon finner du på siden "Raser med krav for registrering"

Manuell kullregistrering

Registreringsanmeldelsen og paringsbevis skal underskrives av oppdretter(e) og hannhundeier(e). Oppdretter er den som eide eller disponerte tispen for avl på paringstidspunktet. Skal andre enn registrerte eier benytte hunder i avl, må det foreligge en disposisjonserklæring fra registrert eier.

Ved bruk av utenlandskregistrert hund eller ved dispensasjon av en hund, må alle opplysninger sendes NKK i forkant av registreringen.

Det er oppdretters plikt å være kjent med de krav som gjelder, og manglende kunnskap kan ikke påberopes som grunnlag for dispensasjon senere.

Vi minner om at alle hunder registrert etter 01.01.11 kan ha flere eiere men kun hovedeier er underskriftsberettiget. Dette gjelder både ved registrering av kull og ved eierskifte. I tilfeller hvor det er flere innehavere av et kennelnavn skal vi fortsatt ha alle innehaveres underskrifter ved kullregistrering.

Skjemaet "registreringsanmeldelse/paringsbevis" finner du under Lenker.