NKKs Hovedstyre har vedtatt å stoppe registreringen av russiske og hviterussiske importerte hunder, som følge av at Russlands uakseptable aggresjon mot Ukraina fortsetter. Omregistreringsforbudet vil gjelde fra og med 1 juni. For mer informasjon se her: Stopper registrering av russiske og hviterussiske hunder

 

Følgende sendes Norsk Kennel Klub pr. post*:

Sverige​: Originalt registreringsbevis og kopi av kjøpeavtale, eller skriftlig bekreftelse fra oppdretter om hvem som eier hunden.

FinlandOriginalt registreringsbevis og kopi av kjøpeavtale, eierbevis utstedt fra Finsk kennel klubb, eller skriftlig bekreftelse fra oppdretter om hvem som eier hunden.

Danmark: Originalt registreringsbevis og kopi av eierbevis utstedt av Dansk Kennel klubb.

Island: Originalt registreringsbevis. Eieropplysninger skal stå på registreringsbeviset.

England: "Original export pedigree" og kopi av "Owners Registration Certificate".  Testikkelattest på far må medfølge dersom far ikke er champion.

Tyskland: Hundens originale registreringsbevis godkjent av VDH (Verband für das Deutche Hundewesen). Hvis ikke godkjennelsen fra VDH "Anerkennung für das Ausland" følger med hundens papirer, må NKK sende det originale registreringsbeviset til Tyskland for godkjenning. Gebyret VDH tar for godkjennelsen vil bli belastet eier.

Øvrige land: Originalt "Export pedigree"/registreringsbevis. I de tilfeller der eierforholdet ikke fremkommer på pedigreet må eiersertifikat medfølge.

Alle originale papirer vil bli returnert. Dersom hundens farge/hårlag ikke fremkommer på norsk/tysk/engelsk på registreringsbeviset,  opplys om hvilken farge/hårlag hunden har.  Sørg for at ID-/microchip-nummer er oppgitt ved innsendelse.

Import av border collie fra ISDS (utenlandsfødte hunder):

Både «Registration Certificate» og «Certified Pedigree» utstedt av ISDS må sendes NKK pr. post.

Import av staffordshire bull terrier:

 1. Hunden skal være ID-merket i landet den kjøpes fra før importen finner sted.
 2. Det skal tas blodprøve av hunden i det landet hunden kjøpes fra. For hunder som blir importert til Norge etter 01.07.2021 skal blodprøven tas i Norge etter ankomst. Prøven skal sendes Blodtypelaboratoriet ved Veterinærhøgskolen NMBU. ID-merkingen skal kontrolleres, og skjema 2 skal fylles ut og sendes inn sammen med prøven. Skjema kan skrives ut fra NKKs nettsider – klikk her.
 3. For å dekke lagrings- og behandlingskostnader hos Norges Veterinærhøgskole NMBU vil et gebyr pr. blodprøve. Gebyret betaler man sammen med registreringsavgiften/omregistreringsavgiften.

Import av Australien Shepherd - krav for omregistrering:

Dersom hunden har lang hale:

 1. Eier må få attest fra enten eksteriørdommer autorisert for rasen eller veterinær, på at hunden har lang hale. Attesten kan utstedes i landet hunden importeres fra, eller i Norge. Norsk Kennel Klub har utarbeidet et skjema i norsk og engelsk versjon, men det er ikke obligatorisk å bruke NKKs skjema. Dersom NKKs skjema ikke brukes, må alle opplysningene som etterspørres i dette skjemaet være med i attesten.
 2. Attesten sendes inn sammen med omregistreringspapirene. Dersom dette ikke er mulig, sendes attesten til registrering@nkk.no. Det koster ikke noe å registrere haleattest for hund med lang hale.

Dersom hunden har kort hale:

 1. Prøven må tas hos veterinær i Norge, etter at hunden har kommet til landet, men før omregistrering kan skje. Unntak: For hunder som importeres fra land i Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island) kan prøve eventuelt tas hos veterinær i landet hunden kommer fra. I såfall skal NKKs skjema likevel brukes. Skjemaet finnes på norsk og engelsk.
 2. Skjema: Skjemaene ligger på http://www.nmbu.no/.
 3. Eier fyller ut skjemaet, undertegner og tar det med til veterinær som skal ta prøven. Veterinær fyller ut og undertegner sin del av skjemaet ved prøvetaking.
 4. Prøven sendes av veterinær til laboratoriet på NMBU-Veterinærhøgskolen, sammen med skjemaet.
 5. Eier går inn inn på NKKs nettbutikk, finner banneret for betaling NKKs helsetjenester, og kjøper DNA-test for stumphale. Husk å oppgi hundens registreringsnummer!
 6. Eier mottar prøvesvar fra laboratoriet, og sender dette pr mail til dna@nkk.no, slik at resultatet kan registreres på DogWeb og omregistrering av hunden kan skje.

Det er Mattilsynet som forvalter reglene som gjelder for import av hund til Norge. Besøk deres sider for å få mer infomasjon.

Omregistrering tar vanligvis inntil fire uker. For å oppnå medlemspris på omregistreringen må man være medlem i en NKK medlemsklubb/-forbund, eller samarbeidende klubb, før omregistreringspapirer sendes Norsk Kennel Klub.

*Hundens stamtavle må være utstedt fra en kennelklubb som er godkjent av FCI.