Norske og nordiske championater

Søknad om norske og nordiske championat sendes elektronisk via Min Side. 
Søknader godkjennes i løpet av 5 dager, og du mottar en e-post med beskjed når championatet er godkjent.

Søknad om internasjonale championater

C.I.B/C.I.E sendes på eget skjema til championat@nkk.no .
NKKs sekretariat vil så videresende søknaden til FCI for behandling. Regler for disse championatene finner du i NKKs championatregler. Dokumentasjon på mottatte CACIB behøver ikke sendes inn. 

Vi gjør oppmerksom på at behandlingstiden hos FCI er fra 3 til 6 måneder. 

Når søknaden er ferdigbehandlet hos FCI vil du motta brev fra FCI, samt diplom. NKKs sekretariat mottar gjenpart av brevet og legger inn tittelen når dette er mottatt.

C.I.B.-Junior/-Veteran
Søknad skal sendes på eget skjema til championat@nkk.no.
Dokumentasjon på mottatte CACIB-J/V må vedlegges søknaden. NKKs sekretariat vil så videresende søknaden til FCI for behandling. Regler for disse championatene finner du i NKKs championatregler.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingstiden hos FCI er fra 3 til 6 måneder.

Når søknaden er ferdigbehandlet hos FCI vil du motta brev direkte fra FCI. NKKs sekretariat mottar gjenpart av dette brevet og legger inn tittelen når dette er mottatt.

Registrering av utenlandske titler/championater

Dersom din hund har oppnådd tittel/championat i utlandet kan du i mange tilfeller få dette registrert i NKKs DogWeb. Regler for hvilke titler NKK registrerer finner du til høyre på denne siden. Nasjonale championat registreres når disse er bekreftet av gjeldende lands kennel klubb. Vinnertitler registreres dersom de er knyttet til land eller hovedstad. (hovedregler)

For å få tittel/championat fra utlandet registrert i Dogweb kan du legge inn søknad via Min Side (velge Utenlandsk) og legge ved dokumentasjon, eller du kan sende inn dokumentasjon på e-post til championat@nkk.no 

Ved alle henvendelser angående championater og titler anmoder vi om at du angir hundens registreringsnummer og rase i e-posten.