Gjennom sin kontroll skal dyrevelferdskontrolløren bidra til at arrangøren håndhever reglementet og sikre at forskriften følges. Dyrevelferdskontrolløren skal ha nødvendig kompetanse til å vurdere om konkurransedyrforskriften og reglementets dyrevelferdsbestemmelser blir fulgt.

Dyrevelferdskontrolløren skal dokumentere virksomheten skriftlig. De vurderinger som gjøres i forkant og under arrangementet med tanke på dyrevelferden bør komme frem av dokumentasjonen. 

Som en støtte i dette er det utarbeidet en sjekkliste og en mal for DVK rapport. Det er valgfritt hvilken man benytter og om man vil benytte disse, men de er ment som en veileder til hvordan en rapport kan se ut og hvilke forhold som bør kontrolleres. Bruk av skjema / mal vil sikre skriftlig dokumentasjon av vurderinger, hensyn og tiltak dyrevelferdskontrolløren har gjort.

Det må være en skriftlig rapport fra hver konkurranse. Det er også utarbeidet en arbeidsbeskrivelse til rollen som Dyrvelferdskontrollør som er ment som en veileder for oppgaven.