Som NKK-medlem kan du melde på til våre utstillinger til nedenstående priser. Ikke-medlemmer betaler dobbel pris. Utstillere fra andre land, får medlemsrabatten, fordi de er medlem i sitt lands kennelklubb. 

Påmeldingsavgifter til NKKs utstillinger i 2024
1. frist – elektronisk2. frist - elektroniskManuell påmelding innen 1. frist
Juniorhandlingkr 450,-kr 585,-kr 570,-
Eksteriør internasjonalkr 525,-kr 660,-kr 645,-
Eksteriør nordiskkr 515,-kr 650,-kr 634,-

Rabatter: 

F.o.m. tredje hund med samme registrerte eier betales ½ avgift. Dette gjelder ikke valper, kun voksne hunder. Rabatten regnes fra og av laveste avgifter. Alle hunder som meldes på og kreves rabatt for utover hund nr. to må meldes på i én og samme operasjon. Hunder som meldes på senere vil ikke kunne få rabatt. For å oppnå rabatt må betaling være mottatt i NKK før påmeldingsfristen utløper. 

Manuell påmelding til NKKs internasjonale utstillinger:

Norsk Kennel Klub, Pb 51 Holmlia, 1201 Oslo

Norsk bankgirokonto: 1600 40 39983

Ved påmelding fra utland er bankens adresse som følger:
DNB, Pb 1172 Sentrum, N-0107 Oslo

IBAN: NO3516004039983 Swift: DNBANOKKXXX

Påmelding til samarbeidende klubbs utstilling sendes direkte til arrangøren (se adresse i NKKs terminliste).