NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett, punkt 7

(utdrag i punktform).

 • Tispa skal være minst 18 mnd. ved paring.

 • Tispa bør i hovedregel ikke pares etter fylte 8 år.

  • Unntak kan gjøres for 8-årig tispe hvis veterinærattest (eget skjema) vedlegges. Attesten må være under 1 mnd ved paring.

  • Rasespesifikke hensyn skal tas.

   • Tisper av noen raser bør kanskje tas ut av avl før 8 års alder.

 • Tispa kan maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år.

 • Tispa skal ikke pares etter fylte 9 år.

 • Anbefaling: Tispa bør få sitt første kull før fylte 6 år.

NKKs IT-verktøy vil plukke opp brudd på de etiske grunnreglene

 • Ved brudd vil oppdretter bli møtt med sanksjoner
 • Oppdretter er alltid ansvarlig for å holde seg oppdatert på NKKs regelverk, spesielt Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Veterinær må alltid informere eier hvis han/hun har grunn til å tro at en oppdretter vil bryte punkt 7, og fraråde dette.