Alder for røntgenfotografering

Hunden må være fylt 2 år den dagen bildene blir tatt. Hunden skal ikke ha fylt 4 år den dagen bildene blir tatt. For hunder fra 4 år og oppover vil bildene kunne leses og registreres, men det følger da med en kommentar om at hunden er utenom offisiell røntgenalder.

Under Dokumenter finner du bl.a. "Prosedyrebeskrivelse røntgen" med beskrivelser om sedasjon (pålagt) korrekt posisjonering, merking, etc.

Husk:

Eier må signere på at alle korrekte røntgenbilder skal sendes inn til NKK, uansett om det ser ut som hunden får en «god» eller «dårlig» diagnose. Signering gjøres før bildene tas.

Veterinæren er også, ut fra avtalen med NKK, forpliktet til å sende inn alle korrekte bilder. Av hensyn til avlsarbeidet i klubbene er det svært viktig at også «dårlige» diagnoser registreres, selv om hunden selv ikke skal brukes i avl.

Resultater forkalkede intervertebralskiver dachshunder

Fri: Ingen forkalkede skiver
Svak grad: 1-2 forkalkede skiver
Middels grad: 3-4 forkalkede skiver
Sterk grad: 5 eller fler forkalkede skiver

Kliniske symptomer

Hunder med kliniske symptomer på HD, AD, patellaluksasjon, spondylose hos boxer og forkalkede intervertebralskiver hos dachshund, trenger ikke ha oppnådd minimumsalder. Se eget tema om dette.

Registrere inn data? Klikk her.