BOAS-graderingen som NKK benytter seg av i sitt screeningprogram er utviklet av University of Cambridge. Forskningen deres omfatter så langt rasene mops, fransk bulldog og engelsk bulldog. Jane Ladlow, MA VetMB CertVR CertSAS DipECVS MRCVS, tidligere leder av BOAS Research Group ved University of Cambridge, har vært sterkt delaktig i oppstarten av screeningprogrammet.

Hvilke hunder kan graderes?

Hunder av rasene mops, fransk bulldog og engelsk bulldog kan graderes. Det er kun disse rasene det er utviklet forskningsbaserte BOAS-graderinger for, og det er derfor kun disse rasene som er med i NKKs screeningprogram. Hundene må være 18 mnd. eller eldre. Attesten er gyldig i 2år*.

Hvem kan gradere?

Kun veterinærer som har deltatt på NKKs gratis kurs i BOAS-gradering får tilgang til å skrive offisielle NKK-BOAS-attester og registrere BOAS-grader i DogWeb. Oversikt over veterinærer med NKK-avtale fins under "Dokumenter" på denne siden (oppdateres etter hvert kurs).

Første graderingskurs ble arrangert 29. august 2019, med Jane Ladlow og Christina Thomsen, DVM DipECVS, som kursledere. NKK planlegger å holde kurs fram til behovet for godkjente veterinærer er dekket, både mht. veterinærenes case loads innen de nevnte rasene, og geografisk spredning av veterinærer. Ønsker du å bli godkjent veterinær, vennligst se informasjon lengre ned på siden.

Hvordan foregår graderingen?

Graderingen tar utgangspunkt i hundens respiratoriske funksjon. Hundens respirasjonslyder, inspiratoriske anstrengelse, og evt. dyspnè/cyanose/synkope vurderes ved hjelp av observasjon og auskultasjon både før og umiddelbart etter en belastningstest. Belastningstesten består av 3 min. trav i en fart på 6-8 km/t. Kriteriene for fastsettelse av BOAS-grad er noe ulik for mops og de to bulldograsene. Veterinæren skal registrere alle resultater direkte inn i Veterinærportalen, NKKs digitale portal for veterinærer. Systemet genererer en BOAS-attest til eier, og både attesten og hundens BOAS-grad blir offentlig tilgjengelig i DogWeb (NKKs åpne database). Eier må signere på dette før undersøkelsen starter. 

Se under "Dokumenter" på denne siden for prosedyre, veiledning til fastsettelse av grad og eksempel på attest.

BOAS-gradene

Grad 0 Klinisk uten anmerkning. Har ikke symptomer fra luftveiene.

Grad I Klinisk uten anmerkning. Milde BOAS-symptomer fra luftveier, men påvirker ikke aktivitet.

Grad II Klinisk påvirket, og skal ikke brukes i avl. Hunden har moderate symptomer fra luftveiene og disse bør følges med på. Hunden kan ha behov for behandling, inkludert vekttap og kirurgi.
Når veterinæren gir grad II til en hund, oppfordres han/hun til å kommentere om det er en mild eller sterk grad II.

Grad III Klinisk påvirket, og skal ikke brukes i avl. Alvorlige tegn fra luftveier som følge av BOAS. Hunden bør undersøkes grundig av veterinær og behandles.

Ny gradering og klage på resultat

Eier kan få en hund gradert et ubegrenset antall ganger. Det må imidlertid gå minst 3 mnd. mellom hver undersøkelse/gradering. Resultat av alle graderinger blir stående i NKKs database DogWeb. Siste resultat regnes som gjeldende.

Dersom eier ønsker å klage på et graderingsresultat, kan resultatet overprøves av NKKs sakkyndige veterinær. Hvis resultatet av sakkyndiges gradering avviker fra det påklagede resultatet, fjernes det påklagede resultatet fra DogWeb. BOAS-grad satt av sakkyndig kan ikke overprøves/fjernes fra DogWeb. Attesten skrevet av sakkyndig veterinær har på lik linje med de øvrige attestene en gyldighet på 2 år.

Hvordan bli godkjent veterinær?

Ønsker du plass på et av NKKs kurs i BOAS-gradering, vennligst send en e-post til helse@nkk.no. Beskriv din praksis både mht. hvor i Norge den er plassert, estimert antall pasienter innen de tre aktuelle rasene, hvilke tjenester du tilbyr denne pasientgruppen, samt om du har oppdrettere i din kundekrets. En CV med relevant utdanning, arbeidsforhold og etterutdanning bør legges ved søknaden. Du kan også be oppdrettere i din kundekrets informere raseklubben om at du er interessert i kurs. Du må ha tilgang til den digitale portalen Veterinærportalen for å registrere data til DogWeb. Klikk her for mer informasjon om tilgang til Veterinærportalen.

Neste kurs i BOAS-gadering

Klikk her for informasjon om neste kurs

Her finner du vitenskapelige artikler, referanser og informasjonsmateriell.
 
Hvordan du som veterinær kan hjelpe NKK med å avle sunnere hunder kan du lese mer om her.

* University of Cambridge anbefaler at hunder under 2 år sjekkes årlig. Storbritannia har ingen nedre aldersgrense for gradering, slik NKK har. NKKs attest er gyldig i 2 år, men veterinæren står fritt til å gi en faglig anbefaling om hyppigere kontroller, hvis det er indisert.