Alder for røntgenfotografering

Alder for røntgenfotografering er min. 12 mnd.

Under Dokumenter finner du Prosedyrebeskrivelse røntgen med informasjon om sedasjon (anbefalt), korrekt posisjonering, merking, etc.

Husk:

Eier må signere på at alle korrekte røntgenbilder skal sendes inn til NKK, uansett om det ser ut som hunden får en «god» eller «dårlig» diagnose. Signering gjøres før bildene tas.

Veterinæren er også, ut fra avtalen med NKK, forpliktet til å sende inn alle korrekte bilder. Av hensyn til avlsarbeidet i klubbene er det svært viktig at også «dårlige» diagnoser registreres, selv om hunden selv ikke skal brukes i avl.

Resultater spondylose boxer

0 = Fri
1 = Svak grad
2 = Middels grad
3 = Sterk grad

Graden av spondylose (score) diagnostiseres ut fra det intervertebralrom hvor det finnes størst forandring. I attesten til eier vil det også bli angitt hvor i columna det finnes osteofytter.

Kliniske symptomer

Hunder med kliniske symptomer på HD, AD, patellaluksasjon, spondylose hos boxer og forkalkede intervertebralskiver hos dachshund, trenger ikke ha oppnådd minimumsalder. Se eget tema om dette.

Røntgenbilder for kneleddsartrose hos boxer avleses ikke lengre av NKK.

 

Registrere inn data? Klikk her.