NKK ønsker seg følgende fra norske veterinærer:

 • Sett deg inn i alle aspekter ved BOAS-problematikken: prevalens, symptomer, risikofaktorer, behandlingsalternativer og vitenskapelig dokumenterte avlsråd.
   
 • Imøtekom eiere og oppdrettere med kunnskap og respekt, men våg å sette ord på problemene pasienten har.
   
 • Rapporter inn BOAS-operasjoner til NKKs DogWeb, slik at det er mulig å holde oversikt over hvilke hunder som er operert og ikke bør avles på. Rapporteringen gjøres via Veterinærportalen. Les mer om innrapportering av arvelig klinisk sykdom her.
   
 • Ikke utfør preventiv BOAS-kirurgi. Hvis man ikke gir en hund muligheten til å utvikle seg normalt, er det vanskelig å si hvilke hunder som vil trenge operasjon og ikke. Dermed vanskeliggjør man utvelgelsen av de beste avlsdyrene.
   
 • Bli godkjent BOAS-veterinær. Les hvordan du blir dette på siden for BOAS-gradering.

For mer informasjon om hvordan NKK mener veterinærer kan hjelpe til med sunn hundeavl, vennligst se brosjyren som ligger under "Dokumenter".