Detaljer rundt NKKs krav til vaksinasjonstidspunkt, og hvilke sykdommer det skal vaksineres mot, fins i de ulike konkurransereglementene.