• Generell informasjon

  • Informerom evt. arvelig komponent når du diagnostiserer sykdom eller negative atferd. (eks: BOAS, atopi, aggresjon, overdreven skyhet, patelleluksasjon, HD, etc, etc).

  • Oppdater klinikkens informasjonsskriv, og ta med evt arvelig komponent.

 • Ivareta avlstispas velferd – se eget punkt

 • Ikke foreta forhåndsbestilte keisersnitt.

 • Rapporter arvelig klinisk sykdom til NKK/dogweb.

  • Rapporteringen gjøres enkelt på nkk.no/dyrlege via Veterinærportalen. Eier må ha gitt tillatelse til rapportering.

  • Registreringen er et supplement til Dyreidentitets diagnoseregister, som gir informasjon om sykdomsproblematikk i hundepopulasjonen (registrerte og uregistrerte, renrasede og blandingshunder). Oppdrettere trenger imidlertid informasjon om arvelige/antatt arvelige sykdommer på individbasis. Registreringen er dermed en svært viktig del av NKKs avlsarbeid.

  • Skjelettlidelser

   • Opptrer symptomer før alder for screeningundersøkelse, bør man rapportere inn lidelsen via eget skjema, evt. via Veterinærportalen (nkk.no/dyrlege)

  • Hvis hunden har symptomer, og man sender inn bilder som får diagnosen middels eller sterk grad (både HD og AD), er avlesning hos NKK gratis.

 • Utfør screeningundersøkelser på korrekt måte

  • Veterinær som har avtale med NKK om røntgenundersøkelser eller fastsettelse av patellastatus, skal registrere alle undersøkelsene sentralt hos NKK. Undersøkelsene skal utføres i henhold til de fastsatte prosedyrene.

  • Undersøkelsesresultater som holdes tilbake vil undergrave undersøkelsene som gode avlsverktøy, og helsemessig framgang hos rasene vil kunne utebli.