Doping.

Det er i hovedregelen ikke tillatt å konkurrere med hunder som står på medisiner, eller har spor av medisiner i kroppen. NKK har derfor utviklet antidopingreglement med en karenstidsliste, som er ment som en veiledning for veterinær og eier.

Imidlertid kan forhold hos den enkelte hunden, kombinasjoner av legemidler, el.l gjøre at utskillelsen av legemidler hos enkelte hunder er langsommere enn normalt. Det er eiers ansvar å ikke konkurrere med en hund med legemiddelrester i kroppen, selv om standard karenstid er ute.

Veterinæren bør derfor være bevisst dette, og informere eier om han/hun mener det er grunn til å forlenge karenstiden. Mange ormekurer og vaksiner er unntatt disse reglene. Det er også mulig å søke om dispensasjon for bruk av visse legemidler. Se NKKs antidopingreglement for mer informasjon.

Faking.

Visste du at hunder som har fått utført kirurgiske inngrep, tannregulering, farget pelsen e.l kanskje ikke har lov til å stilles ut?

NKKs utstillingsreglement, kapitlet Utstillingsberettigede hunder sier blant annet «Det er ikke tillatt å fremføre hund til bedømmelse som har gjennomgått inngrep i den hensikt å forbedre prestasjon.» For mer informasjon om faking, se nevnte kapittel.