NKK lanserer nytt system for elektronisk innsending av HD og AD-røntgenbilder 

De fem første pilotklinikkene startet opp den 15. mars 2021.

Etter en pilotperiode på noen uker vil vi legge til flere klinikker/veterinærer fortløpende. Målet er at mange av klinikkene skal være i gang før sommeren, og at alle skal ha tatt i bruk det nye systemet i løpet 2021.

Klinikker vil kontaktes i god tid før de skal starte med nytt system. Eier bestiller som før rekvisisjon via NKKs «Min Side».

I overgangsperioden vil eier få tilsendt rekvisisjon for både nytt og gammelt system. De veterinærer/klinikker som foreløpig ikke har tatt i bruk nytt system skal sende inn røntgenbilder på CD + skjema pr. post som tidligere.

Klinikkene/veterinærene har oversikt over om de har gått over til nytt system eller ikke, slik at eier ikke trenger forholde seg til dette. 

I dokumentet "Prosedyrebeskrivelse røntgen" finner du regler rundt røntgenundersøkelsene, posisjonering, etc.

Utfasing av analoge røntgenbilder.

I forbindelse med overgang til elektronisk innsending av røntgenbilder vil vi også fase ut mottak av analoge røntgenbilder (dvs. røntgenbilder fremkalt på film).

Etter 1. juni 2021 vil vi derfor ikke lenger ta imot og lese av analoge røntgenbilder for HD/AD-røntgen alle raser/ryggrøntgen dachs/ryggrøntgen boxer og ryggrøntgen coton de tulear.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

Acepromazin ikke lenger godkjent sedasjonsmiddel ved HD-røntgen.

I forbindelse med overgang til elektronisk innsending av HD/AD-bilder, og samkjøring med SKKs regelverk for sedering med tanke på å kunne få en felles HD-indeks i fremtiden, vil heller ikke NKK lengre godkjenne acepromazin som sederingsmiddel for HD-røntgen.

For innsending av HD-røntgen til NKK vil dette gjelde for bilder tatt etter 01.04.2021. Hvis NKK mottar røntgenbilder der hunden er sedert med acepromazin etter den 01.04.2021, vil bildene ikke bli avlest.

Kun elektroniske rekvisisjoner for HD/AD

Fra 01.01.2020 må rekvisisjon for HD- og AD-røntgen bestilles via personlig profil på Min side. Det er ikke lengre mulig å benytte manuelle skjema for disse tjenestene. Alle kan opprette en profil på MinSide. Etter innlogging finner man punktet Helse i menyen. Klikk på dette for å komme til bestilling av rekvisisjon for HD/AD-røntgen. Etter betaling av tjenesten vil hundeeier motta et saksdokument, som tas med til fotograferende veterinær. Når bildene er mottatt og avlest av NKK, får eier en e-post med resultatet, samtidig med at resultatet publiseres på DogWeb. Det er ikke mulig å rekvirere HD-/AD-skjema etter at røntgenbildene er tatt.

Kliniske symptomer

Hunder med kliniske symptomer på HD, AD, patellaluksasjon, spondylose hos boxer, kneleddsartrose hos boxer og forkalkede intervertebralskiver hos dachshund, trenger ikke ha oppnådd minimumsalder. Se eget tema om dette.

Uregistrerte hunder/blandingshunder

Det er også mulig å HD-og AD-røntge uregistrerte hunder og blandingshunder.
For å kunne bestille rekvisisjon for dette på «Min side», må hunden være registrert i NKKs NOX-register.

Utenlandsregistrerte hunder

Hunder skal være registrert og bildene skal leses av i det landet hunden bor. Dvs at en hund som bor i Sverige skal være registrert i Svenska Kennelklubben, og bildene skal derfor tas og leses av i Sverige. Utenlandskregistrerte hunder som bor i Norge må omregistreres til NKK før bildene kan leses av. Du kan lese mer om dette i dokumentet "Røntgengregler innen Norden".

Saksbehandlingstid

Inntil 10 virkedager for HD og inntil 3 uker for AD fra bilder er mottatt hos NKK og betaling registrert.

Ved ferieavvikling må noe lenger saksbehandlingstid forventes.

 

Registrere inn data? Klikk her