Generelt for alle er at hunder ikke skal være syke eller utgjøre smittefare. Karantenetider for ulike sykdommer er ikke spesifisert, men må vurderes i samråd med veterinær i hvert enkelt tilfelle. Hvis det foreligger/kan foreligge tvil, skal det fremlegges veterinærattest.