Kort oppsummert logger eier inn på NKKs MinSide, bestiller testene, og betaler. Skjema/rekvisisjon kommer til eier på mail, og eier tar med dette til klinikken. Veterinæren kontrollerer hundens ID, tar ut og merker prøver, fyller ut skjema på korrekt måte, og sender til laboratoriet. Eier får prøvesvaret/sertifikatet, og sender dette til NKK.

 

NB! Ikke alle laboratorier godkjennes av NKK. Hvilke tester som registreres i dogweb, raser som kan testes, og hvilke laboratorier som er godkjente, fins i dokumentet DNA-laboratorier, tester, raser. Det forventes at eier har sjekket dette før han/hun ankommer klinikken, men det kan være lurt å høre om eier har kontroll.

 

Råd til eier

En eier som ber veterinæren om hjelp før DNA-testing, kan rådes til å gå inn på NKKs nettsider om helse, og lese informasjonen rundt DNA-tester. Der får de både informasjon om hvorfor man tester, sykdommene man tester for, og hva de bør gjøre gjøre før de kommer til veterinæren.

 

 

Er DNA-testen et krav, en anbefaling, eller et tilbud?

Det kan være greit å være klar over at det er forskjell på om en rase har krav om DNA-test av foreldredyr før valper kan registreres i NKK, eller om testen er en avlsanbefalinger fra raseklubben. Raseklubbenes anbefalinger bør også følges. De ulike kravene og anbefalingene kan eier rådes til å gjøre seg kjent med før han/hun kommer til veterinæren. Som tidligere nevnt kan ikke veterinæren forventes å ha full oversikt over dette.

Tilgjengelige (og obligatoriske) DNA-tester for de ulike rasene fins i dokumentet DNA-laboratorier, tester, raser. Her finner du også hvilke laboratorier som godkjennes av NKK.

Raser med krav til registrering finner du her.

Raseklubbenes nettsider kan du finne her.

Informasjon om sykdommene finner du i menyen.