Registrering av helsedata – dogweb

 • dogweb er NKKs database hvor alle kan søke opp slektskap og offisielle helsedata til hunder registrert i NKK. Dette er et viktig verktøy for oppdrettere som søker partnere til sine avlshunder, og valpekjøpere på jakt etter sunne foreldredyr. Det er også mulig å kjøre enkel statistikk på f.eks HD og AD via dogweb.

 • Innføring av helsekrav

  • Krav til foreldredyr for registrering av valper i NKK

  • Avlsanbefalinger fra raseklubber

 • Generell informasjon og utdanning

  • Forelesninger

   • Oppdretterskolen, dommerutdanningen, dommerseminarer og etter-/videreutdanning av dommere, foredrag for raseklubber og –forbund, undervisning av veterinærstudenter.

  • Læreboken Genetikk, avl og oppdrett

  • Brosjyrer og nettbasert informasjon om helse og hundeavl til veterinærer, eiere og oppdrettere.

  • Informasjonsartikler i Hundesport

 • Utarbeidelse av regler og retningslinjer

  • NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett

  • NKKs avlsstrategi

  • BSI (Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs)

   • Dommerdokument. Viser hvilke eksteriørtrekk som kan gi helseplager hos de ulike rasene.

 • Spesielle tiltak for raseklubber med spesielle helseutfordringer

  • RAS (Rasespesifikk avlsstrategi)

  • Søknad om meldeplikt på BOAS-operasjoner

  • Helseundersøkelser via rasekubber

 • Internasjonal aktivitet

  • Politisk engasjement for endring av holdninger og praksis innad i FCI (den internasjonale kennelorganisasjonen) og for alle hunder, ikke bare rarsehunder.

  • Sterkt engasjement i FCIs Breeding comission for sunn hundeavl.

  • IPDF (International Parternship for Dogs) og DogWellNet.com.

   • Verdensomfattende samarbeid og deling av informasjon og ressurser I hundeverden. NKK er en av grunnleggerne.

  • Foredrag om eksteriørtrekk med negativ innflytelse på og helse og velferd.

  • Møte med andre lands kennelklubber (ansvarlige for rasens standard).

   • Diskusjon ang bekymringer og mulige tiltak rundt rasenes helse/eksteriørsituasjon.

  • Tett samarbeid innen Nordisk Kennel Union

   • Informasjonsflyt/erfaringsutveksling, forskningssamarbeid og samkjøring av avlstiltak/screeningundersøkelser.