Både resultatet av undersøkelsen (stikkord diagnose/grad eller fri) og en PDF-fil av selve hjerteattesten vil vises på de undersøkte hundene i dogweb.

 

Undersøkelse med ultralyd

Hjertescreening for avl innebærer en full undersøkelse med lytting (auskultasjon) og spesialisert ultralyd. For de fleste hjertesykdommer er det denne prosedyren som best avdekker hjertets tilstand.

Ultralydundersøkelsen krever avansert utstyr og høy kompetanse, og NFVK fører liste over veterinærer som innehar dette (se lenke til NFVK på Facebook).

Listen over godkjente veterinærer vil oppdateres dersom flere undersøkere godkjennes. Det er krav om et visst antall hjerteutredninger pr. år pr. veterinær for å opprettholde status på lista.

Dekning på landsbasis
Det er på landsbasis 9 undersøkere som er godkjent for å kunne utføre ultralydundersøkelser i regi av NFVK (det er vesentlig flere som er godkjent til å lytte på cavalier). Disse er geografisk fordelt på Oslo, Lørenskog, Telemark, Stavanger, Bergen, Stjørdal Kjeller, Hamar og Kristiansand/Vennesla. Noen av de godkjente veterinærene reiser fast til klinikker Nord-Norge, inkludert Bodø og Tromsø.

Liste over veterinærer som utfører tjenesten føres som sagt av NFVK (se lenke til NFVK på Facebook).

 

Cavalier king charles spaniel

Det er egne sider til rasen cavalier king charles spaniel. Trykk her for å komme til korrekt nettside.