Norske myndigheter har ikke innført krav til eiere som ønsker å drive oppdrett, så lenge de holder seg innenfor hundeloven og dyrevelferdsloven. Man kan i utgangspunktet drive oppdrett som man selv vil. NKK og hundens veterinær blir dermed oppdretterens nærmeste rådgivere og «håndhever» av hundehelse og -velferd.

Norsk hundehold er i en heldig posisjon i forhold til i mange andre land, da de fleste reinrasede hunder i Norge er registrert i NKK. Antall uregistrerte rasehunder øker imidlertid også i Norge. Vi jobber kontinuerlig med helse og sunnhet i avl av registrerte hunder, men har dessverre liten innflytelse på uregistrert avl. NKK er en frivillig medlemsorganisasjon. Det er det opp til hver enkelt oppdretter om de vil forholde seg til NKKs regler og krav, eller om de vil avle utenfor organisasjonen.  I utgangspunktet ønsker NKK å beholde oppdrettere og hunder i systemet, slik at disse kan nås med informasjon og i det minste må tilfredsstille grunnleggende helsekrav. Det er således en fin balanse mellom å sette nødvendige krav, men samtidig unngå så strenge krav at mange oppdrettere går sine egne veier.

Vi ønsker å få flest mulig med oss i arbeidet for sunne, funksjonsdyktige hunder – både de som er registrert i NKK, og de som er utenfor. For å lykkes, er vi helt avhengig av veterinærens hjelp!