Krav og anbefalinger til foreldredyr.

For enkelt raser er det innført krav om at foreldredyrene skal være øyelyst maksimalt 12 mnd. før paring for at valper kan registreres i NKK. Andre raser har krav om DNA-tester for øyesykdommer. Se informasjon om raser med registreringsrestriksjoner.

Raseklubbene kan ha anbefalinger ut over NKKs krav til foreldredyr. Raseklubbens anbefalinger bør følges.

Øyelysing

Øyelysing er en god diagnostisk undersøkelse, i tillegg til et godt screeningverktøy. Undersøkelsen kan avdekke mange ulike øyesykdommer på ulike raser, og gi grunnlag for igangsetting av behandling. På avlsdyr bør undersøkelsen gjentas årlig.

Det er kun øyelysere, DNV-autoriserte attestutsteder for arvelige øyesykdommer, som kan registrere inn data fra øyelysing. Både resultatet av undersøkelsen (stikkord diagnose/grad eller fri) og en PDF-fil av selve øyeattesten vil vises for de undersøkte hundene i dogweb. En diagnose som er satt, vil følge hunden i dogweb, selv om diagnosen ikke ble satt på siste øyelysing. Det er kun den samme veterinæren som har satt en diagnose som kan endre eller fjerne den igjen, dersom den skulle vise seg å være feil. I tillegg kan Ernst-Otto Ropstad ved Veterinærhøgskolen fjerne eller endre diagnoser etter undersøkelse.

Øyelysere og avlsanbefalinger.

På nettsidene til Den norske veterinærforening finner du oppdatert informasjon om gruppen av autoriserte attestutsteder for arvelige øyesykdommer og deres avlsanbefalinger.  

DNA-tester.

Det er utviklet DNA-tester for en del øyesykdommer. Disse testene er spesifikke for ulike raser, og kan som regel ikke brukes på tvers av rasene. Det betyr at en PRA-test eller katarakt-test for en rase vil være ubrukelig for en annen rase, selv om også den andre rasen har problem med samme sykdom. For mange raser finnes det ikke gentester for de viktigste øyesykdommene. DNA-testing erstatter derfor ikke øyelysning, men er et viktig supplement. En DNA-test vil påvise om hunden bærer et gitt gen, og trengs kun å tas en gang i løpet av livet. Før du gentester, bør du lese informasjonen under kapittelet om DNA-tester.

Utenlandske hunder.

Utenlandske ECVO-attester kan registreres i dogweb. Saksbehandlingstid for dette er inntil 3 uker. Resultater fra andre attester enn ECVO, kan ikke legges inn i DogWeb. EVCO-attester sendes inn til helse@nkk.no, og betales via nettbutikken.

Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen. Dette resultatet kan imidlertid ikke legges inn i dogweb.  

(ECVO=European College of Veterinary Ophthalmologists).

 

Registrere inn øyelidelse? Klikk her.