Priser pr. 1. januar 2024

Røntgenavlesning (HD, AD):

  • Forhåndsbestilling via “Min side”: Kr 370 per avlesning

Røntgenavlesning (spondylose boxer og forkalkede intervertebralskiver dachshunder):

  • Forhåndsbestilling (via “Min Side”): Kr 370 per avlesning

Patellastatus-registrering:  Kr 370

DNA-registrering: Kr 370

Innleggelse av utenlandske ECVO-attester: Kr 320 (øyelysing) 

EVCO skjema via "Min side" kr 125

Australian shepherd DNA test stumphale: kr 370

Pomeranian DNA profil valpekull: kr 1 060

Pomeranian Avstamningskontroll: 370