Det er viktig at man ikke utelukker bærere fra avl. De kan man mange gode egenskaper, og det er viktig å ta vare på den genetiske variasjonen som fins i de ulike rasene. Når man bruker en bærer i avl, må man være nøye med valg av partner. Parer man en bærer med en fri, vil alle avkommene bli friske. Det er imidlertid viktig at to bærere ikke pares med hverandre. Da vil en del av avkommene kunne utvikle sykdom. Homozygot affiserte skal ikke brukes i avl.

Anbefalte paringer

Fri

x

Fri

Bærer

x

Fri

     

Paringer som ikke skal foretas

Bærer

x

Bærer

Bærer

x

Affisert

Affisert

x

Affisert