Om ID-merking

Det er veterinæren som utfører ID-merkingen av hunden. Deretter sendes informasjonen fra veterinær til Dyre-ID, og blir liggende i søkbart register der.

ID-merkingen foregår ved at en microchip føres inn under huden til hunden, som regel i nakken på venstre side. Chipen har et unikt nummer som kobles sammen med informasjon om hund og eier i et søkbart register. Chipen kan leses av med en microchipleser, som denne. Det er som regel tilgang på slike lesere hos tollstasjoner, politi- og lensmannskontor, hos viltnemnder og på mange dyreklinikker.

Hvorfor ID-merke?

En hund som er ID-merket kan identifiseres, og eierforhold og annen informasjon er sikker og tilgjengelig. ID-merking er et krav ved utenlandsreiser, en hund som ikke er ID-merket får ikke reise inn i Norge. Også ved avl, utstillinger, konkurranser og for å få forsikret hunden er ID-merking et krav. I tillegg kan det være en fordel dersom hunden blir borte, det er enklere for den som finner hunden å finne eieren.

Obligatorisk å ID-merke for registrering/omregistrering i NKK

Alle hunder registrert i NKK må være ID-merket.

Begge foreldredyrene må være ID-merket for at valpekull skal kunne registreres. Også ved bruk av utenlandska hannhunder i Norge, må dokumentasjon på ID-merking fremlegges.

Det er også obligatorisk å ID-merke alle valpene i kull som registreres i NKK. Oppdretter skal sørge for at dette er gjort før de selges til valpekjøper. Registreringsbevis og eierbevis på valpene blir utstedt først når ID-merkingen er registrert hos NKK.

Norsk Kennel Klub ønsker obligatorisk ID-merking av alle hunder

NKK har overfor myndighetene ved flere anledninger gitt tydelig uttrykk for at vi mener det bør innføres en obligatorisk ID-merking for alle hunder i Norge. I dag er det kun hunder registrert i våre registre som er pålagt ID-merking.