Utlysning:

Norsk Kennel Klubs Forskningsfond er en frittstående stiftelse som ble gjenopprettet i 2023 for å medvirke til å sikre økt finansiering og gi støtte til forskning til det beste for hundens sunnhet, trivsel og samfunnsnytte.

Forskning på hundehelse og hvordan hunder bidrar i samfunnet faller innenfor formålet til stiftelsen, blant annet: Kartlegging av utbredelse og forekomst av sykdom, helse- og atferdsutfordringer hos hund. Påvise mulige årsakssammenhenger ved sykdom hos hund. Utvikle diagnostiske metoder og behandling til anvendelse ved sykdom hos hund.

Fondet deler ikke ut lønnsmidler eller reisestipend.

For 2023 har fondet kr. 100 000, - til disposisjon for forskning, som faller inn under formålet. 

En søknad på maksimum 3 sider må inneholde følgende:

  • Bakgrunnen for prosjektet
  • Formålet for prosjektet
  • Søkerens faglige kvalifikasjoner for å lede og gjennomføre prosjektet det søkes om støtte til
  • Hvilken virksomhet søkeren er tilknyttet
  • Plan for gjennomføring, inkludert materiale og metoder og tidsplan 
  • Eventuelle samarbeidspartnere, arbeidsfordeling og ansvarsfordeling
  • Prosjektbudsjett med eventuell annen finansiering av prosjektet (mottatt eller søkt)
  • Søknadsbeløp med detaljerte kostnadsspesifikasjoner

For prosjekter som tildeles midler skal det sendes inn detaljert prosjektrapport med regnskap til fondet om hvordan midlene ble benyttet innen ett år etter tildelingen. 

Resultater fra prosjektet forventes å bli presentert på «NKKs Forskningsforum Hund» som avholdes årlig. 
Ved publikasjon/formidling av resultater fra forskningen utført med støtte fra NKKs Forskningsfond må støtte fra fondet tilkjennegis.

Søknadsfrist: 31.10.2023
Søknad sendes: NKKs Forskningsfond på e-post

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til stiftelsens sekretær William Bredal (forskningsfond@nkk.no)