Fremdeles ikke overbevist om at hunden har fått korrekt HD-resultat? Man kan ta nye røntgenbilder og sende inn for avlesning så mange ganger man ønsker (rerøntgen), men man må vente minimum seks måneder mellom hver gang det tas bilder. Det er også mulig å anke HD-resultatet. Les mer om dette i dokumentet  Ny vurdering og anke – HD.

I dokumentboksen finner du også oversikt over ankesaker de senere årene, skjemaet du kan bruke om du ønsker å anke HD-resultatet, samt HD-gruppas vurderinger rundt rerøntgen og anke.