Du finner informasjon om du ulike undersøkelsene i menyen som heter Helse -> Røntgenbilder. Det er ikke lengre mulig å få avlest bilder for kneleddsarthrose hos boxer. 

Bestille avlesning

Fra 01.01.2020 må rekvisisjon for HD- og AD-røntgen bestilles via en personlig profil på "min side", Brukerveiledning for å bestille HD/AD-rekvisisjon finner du her. 
 
Det er ikke lengre mulig å benytte manuelle skjema for disse tjenestene. Alle kan opprette en profil på Min side. Etter innlogging finner du punktet Helse i menyen. Klikk på dette for å komme til bestilling av rekvisisjon for HD/AD-røntgen. Etter betaling av tjenesten vil hundeeier motta et saksdokument, som tas med til fotograferende veterinær. Når bildene er mottatt og avlest av NKK, får eier en e-post med resultatet, samtidig med at resultatet publiseres på DogWeb. Det er ikke mulig å rekvirere HD-/AD-skjema etter at røntgenbildene er tatt.


Saksbehandlingstider

Inntil 10 virkedager fra resultatet er mottatt hos NKK.
Ved ferieavvikling må noe lengre saksbehandlingstid forventes.
 

Klage på røntgenresultat

Ble ikke røntgenresultatet til hunden slik du forventet? Norsk Kennel Klub har dessverre ikke mulighet til å forklare eier bakgrunnen for hver enkelt røntgen-diagnose. På sidene for de ulike røntgenundersøkelsene kan du imidlertid se hvilke kriterier avleserne bruker når de setter diagnose.

Ønsker du en ny vurdering av hunden? Man kan ta nye røntgenbilder og sende inn for avlesning så mange ganger man ønsker, men man må vente minimum seks måneder mellom hver gang det tas bilder. Det er også mulig å anke HD- og AD-resultater. Les mer om dette i "Ny vurdering og anke – HD" som ligger under "Dokumenter" på denne siden.

Saksbehandlingstid anke

Saksbehandlingstid for ankesaker er 4 - 5 uker fra resultatet er mottatt hos NKK.
Ved ferieavvikling må noe lengre saksbehandlingstid forventes.
 

Norske og utenlandsregistrerte hunder

Hunder som bor i Norge, og som skal ha offisielle røntgenresultater, må røntges i Norge og avleses av NKK. Utenlandsregistrerte hunder som bor i Norge må omregistreres til NKK før bildene kan leses av.
 

Uregistrerte hunder/blandingshunder.

Blandingshunder/rasehunder uten stamtavle i NKK må være registrert i NOX-registeret for å få avlest røntgenbilder. Bestilling av skjemaer for avlesing av HD- og AD-bilder gjøres via Min side. Se informasjon i avsnittet "Bestille avlesning" høyere opp på denne siden.
 

Informasjon om de ulike undersøkelsene

En del sykdommer utvikles sent i livet, eller forverres med alderen. Ulike raser er disponert for ulike lidelser, og det forskjeller mellom raser mht. når skjelettet er ferdig utviklet. Dette gjør at de forskjellige undersøkelsene, eller rasene, kan ha ulike regler mht. hundens alder ved røntgenfotografering. For mer detaljer, se underkapitler for de ulike røntgenundersøkelsene.