NKK støtter Veterinærinstituttets og NMBU/Veterinærhøgskolens til enhver tid gjeldende vaksinasjonsanbefalinger, selv om krav til deltagelse på våre arrangement kan være noe annerledes. Detaljer rundt NKKs krav til vaksinasjonstidspunkt, og hvilke sykdommer det skal vaksineres mot, fins i de ulike konkurransereglementene. Se oppdatert informasjon i kapitlene Utstillingberettigede hunder eller Deltagerberettigede hunder i konkurransereglementene (finnes under "lenker" på denne siden).