Patellaluksasjon forekommer hos en del raser, og mange raser har i sin avlsanbefaling at avlshunder undersøkes for patellaluksasjon før de brukes i avl.

NKK har i dag sentral registrering av patellastatus for alle raser.

NKK har i lengre tid arbeidet med rutinene rundt undersøkelse for patellaluksasjon for å kvalitetssikre resultatene. Kun veterinærer som har avtale med NKK om å skrive patellaattester kan utføre undersøkelsen for innleggelse av resultatet i dogweb. Resultater fra andre veterinærer eller attester som ikke er på NKKs skjema vil ikke kunne legges inn i dogweb og vil bli returnert til eier.

Bestille skjema: Før du tar med hunden til en av veterinærene på listen under, må du bestille et skjema som du skal ha med til timen. Du bestiller skjema ved å logge inn på "Min side". Velg bestille skjema for helseundersøkelser i høyremenyen. Deretter velger du riktig hund og patellaskjema i rullemenyene som kommer opp. Etter betaling vil skjemaet for din hund være tilgjengelig under helse-fanen (øverst på siden inne på "Min side"). Du printer ut skjema selv og tar det med til veterinæren. Veterinæren fyller ut skjemaet og sender det til NKK (helse@nkk.no). Det er egne skjemaer som skal benyttes i en del særskilte tilfeller (for ung hund, hund som skal opereres eller avlives osv.).

Alder: Hunden må ha fylt 12 måneder den dagen den undersøkes for patellaluksasjon for at resultatet skal bli lagt inn i dogweb.

Saksbehandlingstid: Inntil 5 virkedager fra resultatet er mottatt hos NKK.
Ved ferieavvikling må noe lengre saksbehandlingstid forventes.

Når flere resultater foreligger: Eiere som ønsker en ny vurdering av hundens patellastatus, kan få hunden undersøkt på nytt hos en annen veterinær som har avtale med NKK. Det må bestilles nytt skjema for hver nye undersøkelse. En veterinær kan imidlertid ikke oppheve en diagnose satt av en annen veterinær, og dersom hunden undersøkes av to ulike veterinærer vil begge resultatene offentliggjøres i dogweb. Dersom resultatene avviker med mer enn én grad (for eksempel går fra 0 til 2 eller omvendt), vil NKK oppnevne en tredje undersøker, som oftest en spesialist i ortopedi eller med tilsvarende kompetanse. Hunden må undersøkes hos denne veterinæren slik at endelig diagnose kan fastsettes. Den endelige diagnosen kan ikke endres.

Mer informasjon om patellaluksasjon finner du under Dokumenter

Norsk Kennel Klub har inngått avtale med en rekke veterinærer, se egen artikkel under Dokumenter