Doping

Med doping menes bruk av medisin eller annet middel som gjennom sin virkning stimulerer, beroliger, stiller smerte, påvirker atferd, temperament eller på annen måte kan antas å virke inn på hundens prestasjon eller kvalitet. Å konkurrere med en hund som har fått slike medisiner kan ha negativ effekt på dyrevelferden. I tillegg kan behandling som påvirker hundens prestasjon eller kvalitet ha andre etiske aspekter, samt gi avlsmessige konsekvenser. 

Det er i hovedregelen ikke tillatt å konkurrere med hunder som står på medisiner, eller har spor av medisiner i kroppen. NKK har utviklet et antidopingreglement med en karenstidsliste. Karenstidslisten nevner ulike medisiner, og tiden hunden må være uten medisinene før den kan konkurrere. Listen er ment som en veiledning for eier og veterinær. Imidlertid kan forhold hos den enkelte hunden, kombinasjoner av legemidler, e.l. gjøre at utskillelsen av legemidler hos enkelte hunder er langsommere enn normalt. Det er eiers ansvar å ikke konkurrere med en hund med legemiddelrester i kroppen, selv om standard karenstid er ute. Andre medisiner enn de som er oppført i karenstidslista kan også påvirke hundens prestasjon eller kvalitet. Skal du konkurrere/stille ut, og hunden trenger medisiner i perioden før dette, må du informere behandlende veterinær om at hunden skal konkurrere, slik at han/hun tar dette i betraktning. Er du i tvil om din hund kan konkurrere, kan du sende en epost til antidoping@nkk.no . Mange ormekurer og vaksiner er unntatt dopingreglene. «Andre behandlingsformer», blant annet kiropraktikk, akupunktur og laserbehandling har karenstider. Se antidopingreglementet.

Dispensasjon

Det er mulig å søke om dispensasjon for bruk av legemidler for visse tilstander som krever langtidsbehandling. En del krav må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Se NKKs antidopingreglement for mer informasjon. Søknad med journalutrdrag, samt evt. spørsmål om reglementet sendes på e-post til antidoping@nkk.no

Faking

Visste du at hunder som har fått utført kirurgiske inngrep, tannregulering, farget pelsen e.l. kanskje ikke har lov til å stilles ut? NKKs utstillingsreglement, kapitlet Utstillingsberettigede hunder sier blant annet «Det er ikke tillatt å fremføre hund til bedømmelse som har gjennomgått inngrep i den hensikt å forbedre prestasjon.» For mer informasjon om faking, se nevnte kapittel i utstillingsreglementet.