For generell info om BOAS-gradering og screeningprogrammet til NKK, vennligst se hovedsiden for BOAS.

Hvilke hunder kan graderes?

Hunder av rasene mops, fransk bulldog og engelsk bulldog kan graderes*. Hundene må være 18 måneder eller eldre. Attesten er gyldig i 2 år.

Det er ikke bare avlshunder som bør graderes. BOAS-statusen til nære slektninger av en hund (avkom, søsken, foreldre, etc.) vil også gi en indikasjon på hvor egnet hunden er som avlsdyr.

Hvem kan gradere?

Kun veterinærer som har deltatt på NKKs kurs i BOAS-gradering kan skrive offisielle BOAS-attester og registrere BOAS-grader i DogWeb. Dette for å sikre at veterinærene graderer hundene likt. Forskning har vist at veterinærer som har gjennomgått det kursopplegget NKK benytter, foretar en svært lik i BOAS-gradering.

Første graderingskurs ble avholdt i august 2019, og NKK planlegger å holde kurs fram til behovet for godkjente veterinærer er dekket, også med hensyn til geografisk spredning av veterinærer.

Hvordan foregår graderingen?

Graderingen tar utgangspunkt i hundens luftveisfunksjon. Både før og umiddelbart etter en belastningstest blir hunden lyttet på og observert med hensyn til pustelyder, anstrengelse ved innånding, og eventuelt mer alvorlige fysiske tegn på pustebesvær. Belastningstesten består av 3 minutter trav i en fart på 6-8 km/t.

Kriteriene for fastsettelse av BOAS-grad er noe ulik for mops og de to bulldograsene. Se dokumenter og lenker på denne siden for mer detaljer om graderingen og attesten som blir synlig i DogWeb.  

BOAS-gradene

Grad 0 Klinisk uten anmerkning. Har ikke symptomer fra luftveiene.
Grad I   Klinisk uten anmerkning. Milde BOAS-symptomer fra luftveier, men påvirker ikke aktivitet.
Grad II Klinisk påvirket, og skal ikke brukes i avl. Hunden har moderate symptomer fra luftveiene og disse bør følges med på. Hunden kan ha behov for behandling, inkl. vekttap og kirurgi.
Grad III Klinisk påvirket, og skal ikke brukes i avl. Alvorlige tegn fra luftveier som følge av BOAS. Hunden bør undersøkes grundig av veterinær og behandles.

På lik linje med hunder med BOAS-grad II og III, bør heller ikke hunder som er/burde vært BOAS-operert brukes i avl.

Jeg vil ha hunden min BOAS-gradert

En liste over veterinærer som har NKK-avtale for BOAS-gradering, finnes under "Dokumenter" på denne siden. Kontakt en av disse veterinærene for å få time til BOAS-gradering. På forhånd kan du gjerne fylle ut dokumentet "Eierbekreftelse" (se under "Dokumenter" på denne siden) og ta det med til timen.

Ny gradering og klage på resultat

En eier kan få sin hund gradert et ubegrenset antall ganger. Det må imidlertid gå minst 3 måneder mellom hver undersøkelse/gradering. Resultatet av alle graderinger blir stående i DogWeb. Siste resultat regnes som gjeldende.

Dersom eier ønsker å klage på et graderingsresultat, kan resultatet overprøves av NKKs sakkyndige veterinær. Hvis resultatet av sakkyndiges gradering er annerledes enn resultatet som ble påklaget, fjernes det påklagede resultatet fra DogWeb. BOAS-grad satt av sakkyndig kan ikke overprøves/fjernes fra DogWeb.


*Det er foreløpig kun for disse rasene det fins forskningsbasert BOAS-gradering.