Sverige 

Den svenske kennel klubben (SKK) har besluttet at RFG-Scheme (BOAS-gradering) kan benyttes i Sverige for engelsk bulldog, fransk bulldog og mops. Det er imidlertid enn så lenge frivillig å gjennomføre undersøkelsen. Når helseprogrammet er godt utbygget, senest om 5 år, vil SKK innføre BOAS-undersøkelse som krav før hunder brukes i avl. 

SKK anbefaler at kun hunder med BOAS-grad 0 benyttes i avl, og at man kun i enkelte tilfeller kan benytte hunder med BOAS-grad 1.  

Det er ikke i tråd med SKKs grunnregler å benytte hunder med BOAS-grad 2 eller 3 i avl. Bakgrunnen for dette er at SKK vurderer disse hundene til ikke å være klinisk friske, og bruk av grad 3 hunder vil være et brudd på Statens jorbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hunder och katter (SJVFS 2020:8) kap 6. §3 punkt 1 som sier at Hundar och katter får inte användas i avel om de har sjukdomar, letala anlag, defekter eller andra egenskaper som kan nedärvas och kan medföra lidande för deras avkommor, eller kan hindra avkommorna att bete sig naturligt.

Informasjon om SKKs helseprogram for BOAS finner du her.  

Norge

NKK legger anerkjent forskning og råd fra Jane Ladlow, tidligere leder av forskningruppen for BOAS ved University of Cambridge, til grunn for våre avlsråd når det gjelder BOAS. Etter dom for rasen engelsk bulldog i Høyesterett i 2023, skal hunder med BOAS grad 2 og 3 ikke brukes i avl.

Danmark 

Styret i Dansk kennel klub vedtok 5. februar at det skal være mulig å få BOAS-gradert sin hund i Danmark. DKK skal starte opp utdanning av veterinærer med mål om å få på plass en gradering så snart som mulig. 

Informasjon om DKKs arbeid med BOAS finner du her.