Det forskes relativt lite på hund i Norge, fordi det finnes begrenset med ressurser til formålet. Midler som er til forskning på hund er gjerne fra private fond, stiftelser og private midler fra inn- og utland, mens det er lite offentlige midler å søke på.

Med bakgrunn i hundens stadig økende plass i samfunnet, både til nytte og glede, og et økt fokus på hundevelferd, mener NKK at vi trenger mer ny og relevant forskning på hund, hundehold og hundeavl i Norge. Vi ønsker å bidra til å gjøre dette mulig.

Vi revitaliserte i 2023 Norsk Kennel Klubs Forskningsfond. Vi har etablert fondet som egen stiftelse, med eget styre og organisasjonsnummer - 931 139 525. Forskningsfondet er registrert i lotteri- og stiftelsesregisteret.

Spørsmål og henvendelser til NKKs forskningsfond kan sendes til forskningsfond@nkk.no

Grunnkapital og midler til stiftelsens formål

Fondet har en grunnkapital på 500 000, som er etablert ved gave og består av kontantinnskudd fra Norsk Kennel Klub.

Gaver og donasjoner til fondet

NKK fylte  125 år i 2023, og i den anledning mottok vi en rekke gaver til fondet.

Vi takker klubber og regioner for gavene i anledning 125-års jubileet:

  • NKKs Regioner, kr 82 000
  • Norsk Malteser Klubb, kr 1 000
  • Norsk Schnauzer Bouvier Klubb, kr 5 000
  • Norsk Terrier klub, kr 10 000

Ønsker du å bidra til mer forskning på hund?

Forskningsfondet har en egen Vipps-kode - 809813.

QR-kode NKKs Forskningsfond