I slike alvorlige tilfeller kan diagnosen være sikker, til tross for at hunden er ung.

NKK ønsker å få inn informasjon om flest mulig av disse alvorlige tilfellene, slik at de blir registrert i vår database dogweb. Av hensyn til avlsarbeidet i klubbene er det svært viktig at også «dårlige» diagnoser registreres, selv om hunden selv ikke skal brukes i avl.

Skjema for innmelding av skjelettlidelser pga symptomer

Last ned skjemaet "Innmelding av skjelettlidelser pga symptomer".

Dette skjemaet kan sendes inn for alle hunder med kliniske symptomer på HD, AD, patellaluksasjon, spondylose hos boxer og forkalkede intervertebralskiver hos dachshund, uansett alder.

 

Registrere inn andre data? Klikk her.