NKK har dessverre ikke mulighet for å besvare henvendelser fra enkeltpersoner angående trening, behandling og fremtidsutsikter for hunder med ulike HD-resultater. Hundeeiere oppfordres til å kontakte egen veterinær angående slike spørsmål.

Hva er symptomene på HD?

Symptomer på HD kan komme fra en eller begge hoftene. Symptomer er lettere å oppdage hvis de kommer fra en hofte, enn hvis begge hoftene er like vonde. Symptomene kommer gjerne på slutten av en arbeidsøkt, eller enda mer typisk: Når hunden har hvilt seg etter en arbeidsøkt, og begynner å bevege seg igjen. Etter hvile kan hundene være relativt halte og stive, men etter en god oppvarming, kan symptomene forsvinne – i hvert fall for en stund.

Typiske symptomer på HD

  • Stivhet
  • Kortere steglengde
  • Halthet
  • Tap av muskulatur i bakparten
  • Nedsatt arbeidsevne – «orker mindre»
  • Vegring mot å hoppe opp på ting
  • Smerteytringer under arbeid/bevegelse/hopp

Hvor stor betydning har HD-graden for hunden?

Hunder som har HD, kan utvikle problemer av varierende grad. Enkelte hunder med HD får ingen symptomer, mens andre kan få relativt store smerter og nedsatt livskvalitet. Hvorvidt hunden vil utvikle symptomer, avhenger både av hvilken HD-grad hunden har, men også hundens konstruksjon, fysiske form og bruksområde. Hunder med en sunn konstruksjon som beveger seg effektivt og holdes i god fysisk form, har mindre sjanse til å utvikle symptomer enn hunder med dårlig konstruksjon og muskelmasse, selv om hundene har samme HD-grad. Hundens vekt vil også spille inn.

Hunder med svak grad av HD (grad C) vil som regel ikke utvikle symptomer, eventuelt vil symptomene være milde, og komme sent i livet. Hunder HD grad C vil som regel kunne leve helt normale liv.

Hunder med middels grad HD (grad D), vil ha større sjanse for å utvikle symptomer. Mange av hundene i denne gruppen vil klare seg bra, mens andre vil kunne utvikle symptomer som må tas hensyn til. I tillegg til at hunden kan få plager, kan eier oppleve at hunden har nedsatt bruksverdi. I denne gruppen kan det være ganske store forskjeller individ- og raseforskjeller når det gjelder symptomer.  

Hunder med sterk grad av HD (grad E) løper en mye større risiko for å utvikle symptomer, enn hunder med mildere grader. Hunder med grad E får de mest alvorlige symptomene, og de kan opptre tidlig i livet.

Norske Harehundklubbers Forbund og Norsk Bretonklubb undersøkte for en del år siden sammenhengen mellom HD-grader og symptomer. Hva de fant, kan du lese om i dokumentet HD-grader og symptomer - breton og harehunder.

Er HD et problem i dagens hundepopulasjon?

NKKs HD-gruppe stilte spørsmålet til raseklubbene i 2018. Av de 28 raser som svarte på undersøkelsen, var 14% (4 raseklubber) litt eller mye enig i at HD er en viktig årsak til avliving i ung alder, eller ga nedsatt bruksverdi i rasen. En relativt liten andel av klubbene syns altså at HD er et større klinisk problem. For de raseklubbene dette gjelder, og ikke minst de individene som er affiserte, er det imidlertid alvorlig. Man må også regne med at det trolig finnes underrapportering av dårlige hofter som resulterer i avlivning av hunden.

Kan man forebygge symptomer?

Ved å holde hunden i god fysisk form, godt muskelsatt og lett i kroppen, kan man til en viss grad forebygge symptomer hos en hund med HD. Riktig trening er viktig. Det beste er å trene hunden i lett kupert terreng, gjerne på mykt underlag. Tren heller trene flere korte økter, eng en lang. Sykling og jogging på asfalt er ikke å anbefale for leddene.  Det fins også spesialfôr og kosttilskudd som er ment å hjelpe leddfunksjonen. For mer konkrete råd: Kontakt din veterinær.