NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og vår avlsstrategi finner du her. Dispensasjonssøknader og brudd på NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett vil bli behandlet av en gruppe som består av representanter fra både Helse- og Registreringsavdelingen. Du kan lese mer om dette her.
Det er ikke lengre mulig å søke om dispensasjon for innavlsgrad over 25%, eller et 6. kull for tispa. En tispe skal maksimalt ha 5 valpekull. 


Paring av eldre tisper

En tispe bør i hovedregelen ikke pares etter fylte 8 år. Dersom en tispe pares etter fylte 8 år skal det vedlegges et eget skjema med veterinærattest sammen med registreringsanmeldelsen. Veterinærattesten skal ikke være datert eldre enn en måned ved paring og det skal fremkomme at veterinær ikke fraråder paringen.  En tispe kan maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år, og en tispe uansett rase skal ikke pares etter fylte 9 år. 
 

Hunder med avlssperre

For hunder registrert med avlssperre p.g.a. brudd NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt. 7, uten økt risiko for sykdom, er det mulig å søke om dispensasjon til å bruke disse i avl.  Dispensasjon kan kun gis til ett kull med en angitt partner. Dersom det tidligere er innvilget dispensasjon for bruk i avl av hunden som har avlssperre, kan ny dispensasjon ikke gis før avkommene er helseundersøkt i overensstemmelse med raseklubbens anbefalinger.

Helseopplysninger og eventuelle bruks-/jaktpremieringer for begge hundene i kombinasjonen det søkes om, samt hos deres nære slektninger og eventuelle tidligere avkom, vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av søknaden.

Det vil ikke bli gitt dispensasjon til paringer som allerede er foretatt, og søknaden må sendes i god tid før forventet løpetid. NKK skal ha mulighet til å benytte faglig skjønn i sine vurderinger; helseaspektet er en viktig del av vurderingsgrunnlaget. NKK forbeholder seg retten til å oversende søknaden til raseklubben for vurdering før NKK fatter beslutning i saken. Oppdretter kan med fordel kontakte raseklubben for en vurdering før søknaden sendes inn. Raseklubben vil bli informert om NKKs avgjørelse av søknaden.

Ved innvilging av søknaden er det en forutsetning at paringen finner sted innen 3 måneder fra tidspunktet for veterinærundersøkelsen som er angitt på skjemaet. NKK vil bestrebe seg på å gjøre saksbehandlingstiden så kort som mulig. Saksbehandlingstid: Inntil 6 uker.