Tilgjengelig informasjon om arvelig sykdom på individer og innen linjer er svært viktig for oppdrettere. Raseklubbene er også interessert i hvilke sykdommer som diagnostiseres på «deres» raser.

Til nå har det bare vært mulig å registrere resultater fra screeningundersøkelser (undersøkelser tatt uavhengig av mistenkt sykdom) i NKKs database dogweb. Imidlertid er mange andre sykdommer minst like viktige å ta hensyn til i avlen. Høsten 2017 startet NKK et system hvor eier kan få registrert inn diagnoser på arvelig klinisk sykdom. Les mer om hvorfor denne registreringen er så viktig, her. Skjema for eierbekreftelse (samtykke til registrering) fins i samme dokument