Hva er BOAS?

BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) er en samlebetegnelse for luftveislidelser som kan ramme brachycephale hunderaser (raser med kort og bred hodeskalle og snute).

Syndromet karakteriseres av nedsatt passasje av luft gjennom øvre luftveier. BOAS kan gi symptomer av varierende alvorlighetsgrad, fra milde snorkelyder til tydelige pusteproblemer, samt problemer fra mage/tarm og søvnproblemer.

De hundene som er verst angrepet kan ha sterkt nedsatt velferd og livskvalitet. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at slett ikke alle hunder av brachycephale raser har BOAS-problemer. Det fins mange sunne og friske individer i den norske populasjonen, og disse bør brukes videre i avl.

Viktig å gjenkjenne symptomer

Det kan være vanskelig å oppfatte om en hund har BOAS-problemer. Les mer om BOAS-symptomer her. 

NKK har startet BOAS-gradering

For å kunne avle stadig sunnere hunder, er det nødvendig med en objektiv og korrekt vurdering av om hunden har BOAS eller ikke, og hvor sterkt angrepet hunden eventuelt er.

Denne informasjonen må være lett tilgjengelig både for oppdrettere og potensielle valpekjøpere. Med bakgrunn i dette har Norsk Mops Klubb og Norsk Bulldog klubb i samarbeid med NKKs administrasjon startet et screeningprogram for BOAS. Programmet er tuftet på den anerkjente forskningen til BOAS-gruppen ved University of Cambridge, og deres graderingsskala for BOAS.

Graderingen kan foreløpig kun brukes på hunder av rasene mops, fransk bulldog og engelsk bulldog, da det kun er disse rasene det foreligger forskning på. Til oppstarten av screeningprogrammet har vi fått uvurderlig hjelp av selveste Jane Ladlow, tidligere leder av BOAS-gruppen ved University of Cambridge. Mer om BOAS-graderingen finner du her.

Rådgivning rundt avl og avlsdyr

For rådgivning rundt avl i forbindelse med BOAS, vennligst klikk her.

Mer info om BOAS?

Se ulike lenker på disse nettsidene, herunder en egen informasjonsside med lenker, dokumenter og artikler.