Hva må til for å få en røntgenavtale med NKK?

Alle veterinærer har røntgenbildetaking og -diagnostikk som en del av utdannelsen. For å få røngtenavtale med NKK, må veterinærene i tillegg gjennomgå et kurs i regi av NKK og Den Norske Veterinærforening (DNV). På dette kurset undervises prosedyrene for å ta korrekte HD-bilder, og veterinæren må så signere på at han/hun forplikter seg til å følge NKKs røntgenprosedyrer. Veterinærer som bryter røntgenavtalen, risikerer å miste retten til å sende bilder til NKK. Avtalebrudd med påfølgende sanksjoner har forekommet.

Veterinærene MÅ sende inn røntgenbildene

Et av punktene i røntgenavtalen sier at veterinæren er forpliktet til å sende inn røntgenbilder som er tatt for rutinemessig HD-avlesning. Eier kan altså ikke be veterinæren om å unnlate å sende inn bilder for avlesning, selv om det ser ut som hunden har HD, og kanskje ikke skal brukes i avl.* Det er svært viktig å få inn resultater også fra hunder som har HD. Data fra alle røntgenfotograferte hunder er nødvendig for å få korrekte statistikker, og et korrekt bilde av nedarvingsevnen til hundens slektninger. «Forhåndsrøntgen» av hunder, dvs. røntgenbilder tatt for å få en oversikt over hundens hofter FØR man bestiller rutinemessig HD-røntgen og avlesning, bør heller ikke foretas.

Er noen veterinærer flinkere enn andre?

NKKs HD-gruppe lagde i 2018 statistikker over HD-resultatene til de ulike veterinærene. Det viste seg at resultatene fra rutinemessig HD-røntgen fordelte seg veldig jevnt mellom veterinærene. Ingen utmerket seg med å oppnå flere «gode» eller «dårlige» resultater enn andre. Hvilken veterinær du velger, skal altså ikke påvirke hvilket resultat hunden din får hos NKK.  

Imidlertid viste det seg at noen veterinærer fikk en høyere andel av sine HD-bilder i retur, enn andre. Bilder sendes i retur hvis de ikke møter NKKs krav til avlesning. Årsaker til retur av røntgenbilder er blant annet feil posisjonering av hunden, dårlig kvalitet på bildene, eller feil merking av bilder. Ved retur får veterinæren beskjed å sende inn nye bilder av hunden. Noen ganger har veterinæren andre bilder tilgjengelig, og kan sende inn disse til NKK. Andre ganger må hunden bedøves og røntgenfotograferes på nytt.

Se dokumentboksen for mer informasjon.

* Unntaket er hunder som allerede har et HD-resultat registrert i DogWeb, og som tar nye bilder (rerøntgen) i håp om å forbedre resultatet. Dette går ikke under definisjonen av en «rutinemessig» HD-røntgen, og røntgenbildene må derfor ikke sendes inn.