Undersøkelse med ultralyd

Hjertescreening for avl innebærer en full undersøkelse med lytting (auskultasjon) og spesialisert ultralyd. For de fleste hjertesykdommer er det denne prosedyren som best avdekker hjertets tilstand.
Ultralydundersøkelsen krever avansert utstyr og høy kompetanse, og NFVK fører liste over veterinærer som innehar dette (se lenke til NFVK på Facebook).

Dekning på landsbasis

Det er på landsbasis 9 undersøkere som er godkjent for å kunne utføre ultralydundersøkelser i regi av NFVK. Disse er geografisk fordelt på Oslo, Lørenskog, Telemark, Stavanger, Bergen, Stjørdal, Kjeller, Hamar og Kristiansand/Vennesla. Noen av de godkjente veterinærene reiser fast til klinikker Nord-Norge, inkludert Bodø og Tromsø.
Liste over veterinærer som utfører tjenesten føres som sagt av NFVK (se lenke til NFVK på Facebook).


Alder ved undersøkelse

En del sykdommer utvikles sent i livet, eller forverres med alderen. Hjerteundersøkelsene gir en status på hjertet slik det er på undersøkelsestidspunktet. Ulike raser kan være disponerte for ulike lidelser, og kan derfor ha forskjellige anbefalinger mht. alder og hvor ofte hunden bør undersøkes. Kontakt gjerne raseklubben for råd.