Noen tester er krav fra NKK og andre er kanskje overflødige. Du kan lese mer om dette og finne aktuelle lenker og dokumenter på denne siden.

Før du DNA-tester bør du:

  • Sjekke med raseklubben hvilke tester som anbefales.
  • Sjekke dokumentet «DNA- laboratorier, tester, raser» for oversikt over hvilke tester NKK registrerer resultat sentralt (DogWeb). NB: NKK godtar kun prøvesvar på de tester og raser analysert hos de laboratorier som ligger på listen.
  • Lese dokumentet «Retningslinjer for registrering av DNA-testresultater i NKK»

Det er ikke å forvente at alle veterinærer er oppdaterte på hvilke DNA-tester som finnes, eller hvilke krav for tester de ulike rasene har. Når du kommer til veterinæren bør du derfor vite hvilke tester som skal tas,og hvilke laboratorier som NKK godkjenner.

Slik DNA-tester du:

Kort oppsummert logger du inn på "Min side" NKKs bestiller DNA-skjema for testene og betaler. Skjema som du mottar på e-post, skrives ut og du tar det med til klinikken. Veterinæren kontrollerer hundens ID, utfører prøvetaking, merker prøver, fyller ut skjema på korrekt måte, og sender for analysering til laboratoriet. Du som eier får prøvesvar/sertifikat og sender dette til NKK sammen med ferdig utfylt skjema fra «Minside».

Les en mer detaljert beskrivelse i dokumentet «Retningslinjer for registrering av DNA-testresultater i NKK» og i dokumentet «Skal hunden din DNA-testes?»

Saksbehandlingstid

Inntil tre uker etter at NKK har mottatt de nødvendige skjema/attester fra eier. Gjelder kun resultater fra DNA-tester for sykdommer og raser som er godkjent av NKK for publisering i DogWeb og hvor DNA-skjema er forhåndsrekvirert via «Minside».
 

Ønsker raseklubben en ny DNA-test registrert i DogWeb?

Se eget punkt første avsnitt i dokumentet «Skal hunden din DNA-testes?».


Er DNA-testen et krav, en anbefaling, eller et tilbud?

Vær oppmerksom på at noen tester er obligatoriske for foreldredyrene hvis man skal få registrert valper i NKK. Oversikt over tilgjengelige (og obligatoriske) DNA-tester finnes i dokumentet «DNA-laboratorier, tester, raser». Her er det også oversikt over hvilke laboratorier som er godkjent av NKK.

Oversikt over raser med krav til (obligatoriske) DNA-tester finner du her.

Noen tester er krav fra raseklubben for å få hunden eller kombinasjonen av foreldredyr godkjent. Raseklubbers kontaktinformasjon finner du her
 
Andre tester er kun tilbud til spesielt interesserte. Mange av disse er ikke kvalitetssikret av NKK og registreres ikke i DogWeb. Les mer om hvorfor i dokumentet «NKUs DNA-strategi»


Staffordshire bull terrier - blodtyping

For mer informasjon, se her.