BSI står for “Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs”, og er et program som går ut på at eksteriørdommere skal ta hensyn til overdrevne eksteriør- og mentaltrekk som kan påvirke hundenes funksjonelle helse. BSI fokuserer både på de generelle kravene til funksjonalitet samt konkrete utfordringer for forskjellige raser. 

Sentralt i BSI står de generelle kravene til funksjonalitet, som skal være oppfylt hos alle hunder uansett rase:

  • Pust: Alle hunder skal kunne puste ubesværet, også under bevegelse
  • Øyne: Alle hunder skal ha øyne uten tegn på irritasjon
  • Hud: Alle hunder skal ha frisk hud uten tegn på irritasjon
  • Tenner og bitt: Alle hunder skal ha friske tenner og bitt beskrevet i standarden. Feilplasserte tenner som skader tannkjøttet eller ganen er diskvalifiserende feil.
  • Ingen hunder skal være overvektige
  • Pelsen skal ikke være så omfangsrik at den plager hunden eller påvirker hundens bevegelsesfrihet.
  • Alle hunder skal bevege seg naturlig uten synlig anstrengelse eller smerte
  • Alle hunder skal ha en mentalitet som tillater at de fungerer i samfunnet. Rasetypisk atferd må tas hensyn til og tillates, men overdrevet reservert eller skarp atferd er ikke ønskelig. Aggressivitet og panisk fluktatferd kan aldri tolereres og skal gis premiering 0.

Det nordiske BSI-dokumentet finner du under "relaterte filer" til høyre. Dokumentet kan også bestilles via vår nettbutikk.

Du kan også lese mer om hva NKK gjør for å fremme god hundehelse i vår brosjyre "Informasjon om hundeavl".