Pr. i dag finnes det ikke offentlige midler til forskning på familiedyr. Dette er en utfordring i forbindelse med det store fokus på hundeavl og hundehelse, hvor det mangler faktabasert kunnskapsgrunnlag.

- Vi vet at det er altfor dårlige finansieringsmuligheter for forskning på hund og hundehelse i Norge. Derfor er det veldig gledelig at fondet nå er styrket sier Lill Jaqueline Fischer, leder av fondets styre.

Summene i fondet er foreløpig ikke så store, men håpet er at å kunne tildele større beløp som kan gi gode bidrag til å øke forskningsinnsatsen på hund på sikt. Til det trenger vi din hjelp.

Støtt NKKs Forskningsfond på Vipps 809813.