Øyelysing er et viktig verktøy i avlsarbeidet for mange raser. Øyelysing går ut på at en autorisert øyelyser  (veterinær med tilleggsutdannelse) undersøker øynene til hunden for å diagnostisere arvelige øyesykdommer. 

Alle raser kan øyelyses. Det er forskjell mellom rasene hvorvidt de er utsatt for spesifikke øyelidelser og hvilke dette eventuelt er, så hvorvidt man bør øyelyse en hund før den brukes i avl vil variere fra rase til rase. En del sykdommer utvikles sent i livet, eller forverres med alderen. Ulike raser vil derfor kunne ha forskjellige anbefalinger med hensyn til hvilken alder og hvor ofte hunden bør øyelyses. Før man bruker en hund i avl bør man alltid kontakte raseklubben for å høre hva anbefalingen er for rasen. Øyelysernes generelle avlsanbefalinger finner du ved å klikke på lenken Autoriserte øyelysere på denne siden.

Slik går du fram

Dersom du ønsker å få hunden din øyelyst kontakter du veterinær som er autorisert øyelyser. Den autoriserte øyelyseren Veterinæren skriver ut en attest hvor det står hvorvidt hunden har tegn til en arvelig øyesykdom eller ikke, og legger resultatet direkte inn i dogweb. Det er mulig å få hunden øyelyst på alle NKKs internasjonale utstillinger.

Autoriserte øyelysere

En oppdatert oversikt over autoriserte øyelysere finner du her. Oppdatert avlsanbefaling vedtatt av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige sykdommer finner du her.

Krav om øyelysning

For enkelt raser er det innført krav om at foreldredyrene skal være øyelyst maksimalt 12 mnd. før paring for registrering av valper. Oversikt over dette og andre registreringsrestriksjoner finner du her.

Norskregistrerte hunder skal øyelyses i Norge og resultat blir direkte registrert på ECVO-skjema i Dogweb av autorisert øyelyser som utfører undersøkelsen.

For utenlandsregistrerte hunder øyelyst i utlandet og som blir brukt i avl i Norge, kan den utenlandske ECVO-attesten registreres i Dogweb. Saksbehandlingstiden for dette er inntil tre uker. Resultater fra andre attester enn ECVO, inkludert svenske øyelysingsattester, kan ikke legges inn i dogweb. EVCO-attester sendes inn til helse@nkk.no