Forskningsprosjekter som fikk støtte i 2023:

Målrettet immunterapi mot osteosarkom hos hund

Mikael Kerboef, NMBU

Beløp: 25.000,-

Proksimale tubulidefekter hos norske hunder

Tone Grøn, NMBU

Beløp: 22.000,-

Identifisering av risikogener og utvikling av gentest for å redusere forekomsten av klokløsning hos hund

Norsk Gordonsetter Klub

Beløp: 56.000,-