Det var jegere som tok initiativet til dannelsen av en nasjonal kennelklubb. I jakthundmiljøet vokste det frem et behov for en hundestambok. For at man skulle komme videre i arbeidet med å foredle jakthundrasene og avle frem mer konstante raser, var en stambok uunnværlig.

Det vokste raskt frem et miljø som var engasjert i arbeidet med avl av renrasede og dyktige jakthunder. Helt fra etableringen av Norsk Kennel Klub var formålet å ivareta og foredle de enkelte hunderaser.  

På generalforsamlingen 24. januar 1898, hvor 40 medlemmer deltok, ble «Lover for Norsk Kennelklub» vedtatt. Paragraf 1, formålsparagrafen, ble godkjent med følgende ordlyd:

«§ 1. Klubbens formaal er forædling av vore hunde og forøvrig varetagelse av kynologiske interesser.»

For å oppfylle sitt formål iverksatte klubben blant annet:

 •  Avholdelse av utstillinger og prøver.
 •  Utgivelse av norsk hundestambok.
 •  Anskaffelse og utleie av raserene stamdyr.
 •  Anskaffelse av kynologisk utdanning.

Det var først og fremst jakthundmiljøet som var opptatt av klubben de første årene, men det vokste også relativt fort opp et miljø rundt selskapshundrasene.

Den første norske hundeutstillingen ble avholdt i 1877, arrangert av Norsk Jæger- og Fiskerforening. Norsk Kennel Klubs første utstilling ble avholdt i Kristiania i 1898.

Norsk Kennel Klub vokste raskt og stadig ble det stiftet nye spesialklubber. I 1938 var antallet samarbeidende klubber kommet opp i 20. I 1997 var 62 raseklubber, 21 fuglehundklubber og 127 bruks- og lokale hundeklubber samarbeidende med Norsk Kennel Klub.

Norsk Kennel Klub er i dag hovedorganisasjonen for hundeinteressene og hundeeierne i Norge

Norsk Kennel Klub er en ideell organisasjon, og fungerer som en paraplyorganisasjon for det organiserte Hunde-Norge. I 2016 var 264 klubber og forbund medlem i NKK, disse har tilsammen nærmere 100 000 medlemskap. Vi arbeider etter denne formålsparagrafen:

"NKK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.  

NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og klubber og forbund arbeider for NKKs formål på sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKKs nasjonale og internasjonale forpliktelser." 

Norsk Kennel Klub er en landsdekkende organisasjon med 13 regioner over hele landet:

NKK region Agder, NKK region Buskerud, NKK region Hedmark/Oppland, NKK region Hordaland, NKK region Nordland, NKK region Nordvestlandet, NKK region Oslo/Akershus, NKK region Rogaland, NKK region Telemark, NKK region Troms/Finnmark, NKK region Trøndelag, NKK region Vestfold, NKK region Østfold. 

Norsk Kennel Klub er organisert med et representantskap som er klubbens øverste beslutningsorgan. I representantskapet møter representanter valgt av og blant klubber og forbund, og representanter valgt av og blant regionene. Representantskapet velger et hovedstyre som leder NKKs virksomhet, drift og aktiviteter etter klubbens lover samt etter de hovedlinjer som er trukket opp av representantskapet.

Norsk Kennel Klub er en ideell organisasjon som har til formål å arbeide innenfor en rekke områder for hund og hundesport. Av de viktigste arbeidsoppgaver nevnes:

 • Informasjon
 • Politisk påvirkning
 • Registrering av hunder
 • Arrangere og koordinere prøvevirksomhet
 • Utdannelse av dommere, ringsekretærer og instruktører
 • Hund og helse
 • Datautvikling
 • Standarder
 • Internasjonalt samarbeid