Dette innebærer at Devent er NKK’s offisielle verktøy for avvikling av stevner fra og med 1.1.2022, som alle arrangører må bruke.

Søknad om arrangementer gjøres i terminlisten som tidligere. Arrangører trenger kun et ref.nr. for et arrangement, selv om arrangementet strekker seg over flere dager og har mange (like) klasser pr. dag.

Vi er innforstått med at løsningen innebærer noe større kostnader for en klubb som skal arrangere agilitykonkurranser, men etter samtaler med KG AG  mener vi at dette er verd prisen i og med at det nye reglement kan innføres.

Erfaring fra 2021 har vist oss at Devent er et populært verktøy som de fleste arrangører har valgt å benytte allerede.

Priser og informasjon for Devent finner dere her.